Illustratieve afbeelding Jules Lootenslaan ©Google Maps

Zottegems stadsbestuur heeft het niet voor verharding van voortuintjes

Tot voor enkele jaren werd het vaak oogluikend toegestaan of kon het in het kader van vriendjespolitiek zelfs met medewerking van de bevoegde schepen, maar nu is het Zottegemse stadsbestuur blijkbaar minder te vinden voor het verharden van voortuintjes met de bedoeling daarvan gebruik te kunnen maken als oprit / parking.

Dit moeten ondermeer twee Bevegemnaars, (toevallig) allebei inwoner van de Jules Lootenslaan, ervaren. Op hun (aan)vraag om de voortuin aan hun woning volledig te mogen verharden, kregen zij als antwoord dat er reeds mogelijkheid is om een wagen te parkeren op een stuk verharding vóór hun woning en dat hiermee voldaan wordt aan de minimale parkeerbehoefte. Verder wordt ook opgemerkt dat door het uitbreiden van die verharding op de openbare weg nog een parkeerplaats zou verloren gaan. Om die redenen werden beide aanvragen dan ook geweigerd.

Voor een inwoner uit Strijpen bleef het overigens niet enkel bij een weigering (om dezelfde redenen als hierboven). Naar aanleiding van zijn aanvraag werd immers niet alleen vastgesteld dat naast de betreffende hoekwoning aan de Molenkouter reeds een verharding aanwezig is die kan dienst doen als oprit / parking, maar ook dat het uitbreiden van die verharding reeds gerealiseerd is. Bijgevolg gaat het in dit geval meer om een regularisatieaanvraag, maar die wordt dus geweigerd. Bovendien moet de eigenaar de bijkomende verharding die zonder vergunning werd aangelegd, verwijderen en moet die plek terug groen ingericht worden met beplanting.