Bericht van dank bij het overlijden van Filip Tollet

De familieleden van Filip Tollet wensen onderstaand bericht te delen. Als dank voor de steun die ze hebben ontvangen en nog steeds ontvangen bij het overlijden van hun dierbaar familielid.