Babbelboxen in wzc Klateringen en leuke chalet in Wilgendries

Sinds 18 mei 2020 is beperkt bezoek in de woonzorgcentra opnieuw mogelijk, mits strikte naleving van een aantal richtlijnen. Zo mogen enkel bewoners die niet besmet zijn, bezoek ontvangen van slechts 1 persoon (bij voorkeur steeds dezelfde), gedurende 30 minuten en enkel op afspraak. Bezoekers mogen de afgelopen 14 dagen geen symptomen hebben gehad of positief getest zijn en mogen niks rechtstreeks  overhandigen.

In alle wzc’s in groot Ninove werden scenario’s uitgeschreven op maat van het wzc zelf. Zo zal het bezoek nergens plaatsvinden in de kamer van de bewoner,  maar via de parlofoon aan de ingang, of in een speciale ruimte. In wzc Klateringen werkte men bv. babbelboxen uit, langs de ramen in de cafetaria. De ramen werden voorzien van leuke raamtekeningen, waardoor het bezoek een extra vrolijke toets krijgt!  Wzc Wilgendries richtte een leuk chalet in.