Brandweer hervat activiteiten en drukt bevolking op het hart om coronamaatregelen te blijven volgen

Tijdens de coronacrisis stelde BVLAR alles in het werk om de dienstverlening naar de burger toe te garanderen, en tegelijkertijd alle beroeps-, en vrijwillige medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Dat deed BVLAR door het instellen van rigoureuze maatregelen: aangepaste inzet-en decontaminatie procedures voor het ziekenwagen-, en brandweerpersoneel, aanmaken van handgels, en duidelijke communicatie. Nu de eerste golf van deze sanitaire crisis lijkt bezworen te zijn, dienen verschillende activiteiten opnieuw aangevat, dit evenwel aangepast met diverse voorschriften.


“We hervatten stilletjesaan,” zegt zonecommandant majoor Peter De Vijlder, “al is het wel in aangepaste vorm. We trachten alle vigerende maatregelen zoveel mogelijk te respecteren, en aldus verspreiding onder onze medewerkers en de burgers bij wie we interveni ëren te beperken.”

Zo herziet BVLAR de maatregel van aanvullende uitruk. Hierbij werd een maximumcapaciteit bepaald per voertuig. De aanvullende manschappen van dat voertuig dienden de interventie te vervoegen met een bijkomend voertuig, om aldus een volledige correcte uitruk te garanderen.

“Vanaf vandaag zullen onze voertuigen opnieuw uitrukken met volledige capaciteit, maar wordt er heel veel zorg besteed aan hygi ëne en desinfectie van materiaal en voertuigen.”

BVLAR vraagt aan de bevolking evenwel om in de gegeven omstandigheden ook de social distancing maatregelen te respecteren.

“Dat is zeker niet altijd evident. Burgers die een beroep moeten doen op onze diensten zijn vaak ge ëmotioneerd, waardoor soms vergeten wordt om de afstandsregels te respecteren. Dat begrijpen we maar al te goed, maar in sommige omstandigheden is het perfect mogelijk om een interventie uit te voeren op een manier waarop het voor iedereen veilig is”, weet de zonecommandant. “Het wespenseizoen staat opnieuw voor de deur, en we verwachten hierin heel wat activiteit. Voorgaande jaren vroegen we aan bewoners om na onze interventie een handtekening te zetten voor uitvoering. Dit hebben we tijdelijk geschrapt, om het contact te beperken, en de interventies veilig te kunnen uitvoeren. We zullen nu ook gerichter vragen aan de inwoners om afstand te houden tijdens dit type activiteiten.”

Ook worden bij BVLAR de opleidingen, zowel intern als extern, geleidelijk opnieuw aangevat. Hierbij zal er heel wat aandacht gaan naar het respecteren van social distancing, het dragen van mondmaskers, opgelegde maximale bezettingen en ontsmetten van materiaal. “

Uiteraard moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden, en dat heeft de brandweer op een snelle manier gedaan. Zo werden er verschillende online webinars georganiseerd door Netwerk Brandweer (samenwerkingsverband van de Vlaamse hulpverleningszones en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, nvdr) om de kennis op peil te houden. Maar we moeten natuurlijk ook ‘echt’ kunnen oefenen. Werken met materiaal, technieken uitproberen,… Een brand blussen doe je niet vanop afstand of achter een computerscherm,” voegt de zonecommandant er nog aan toe.   “Gegeven de moeilijke context, en niet in het minst voor ons ziekenwagenpersoneel, mogen we trots zijn op de manier waarop we deze crisis hebben aangepakt en zijn doorgekomen. We hebben relatief weinig uitval gekend, waardoor onze operationaliteit nooit in het gedrang kwam, en we konden vaststellen dat eenieder zich maximaal inspande om hieruit te geraken. Zo zagen we bijvoorbeeld heel goede beschikbaarheidscijfers van onze vrijwilligers, en de wil om burgers in nood te helpen, ondanks de situatie en de soms moeilijke werkomstandigheden. Maar deze crisis is natuurlijk nog niet afgelopen: we houden ons hart vast voor het najaar, maar we zijn beter voorbereid dan ervoor. Ik denk dat iedereen hieruit heeft geleerd.”

Tot slot wenst BVLAR alle burgers aan te manen om de regels van de verschillende instanties correct na te leven. Verschillende medewerkers van BVLAR werkten in de frontlinie tijdens de coronapandemie, en weten dus wat dit virus kan aanrichten. Het is daarom van primordiaal belang dat iedereen alle maatregelen goed opvolgt, teneinde een eventuele tweede golf zo goed mogelijk te kunnen doorkomen.