Werken dienen om verkeer Godveerdegemstraat prioritair te maken

Schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) laat weten dat de werken aan het Kruispunt Godveerdegemstraat-Kastanjelaan-Broeder Mareslaan die vandaag zijn gestart ervoor moeten zorgen dat het verkeer van de Godveerdegemstraat prioritair langs de Broeder Mareslaan geleid wordt.

“Door het eerdere invoeren van éénrichtingsverkeer verderop in de Godveerdegemstraat was deze ingreep noodzakelijk geworden”, legt De Smet uit.  “In een eerste fase worden greppels en rioolkolken uitgebroken. Daarna worden nieuwe greppels aangelegd, zodat het flauwe bochtje van de Godveerdegemstraat naar de Broeder Mareslaan (ter hoogte van Wit-Gele Kruis) recht getrokken wordt. In de week van 8 juni wordt de asfaltlaag over het ganse kruispunt opnieuw aangelegd. Na het aanbrengen van de belijning op 12 juni zijn de werken afgerond, als de weergoden ons hopelijk goedgezind blijven. Het ziekenhuis blijft via de Langestraat en via de Broeder Mareslaan langs de Lyceumstraat en het Heilig Hartplein, door de Kastanjelaan naar de Bevegemstraat en zo terug bereikbaar op de Godveerdegemstraat (en omgekeerd). Alle wegenwerken brengen uiteraard hinder met zich mee. Die hinder proberen we echter steeds tot een minimum te beperken.”