Toch een subsidie voor buurtfeest in Pijperzele

Normaal kunnen buurtactiviteiten in Zottegem rekenen op een financi ële steun van 200 euro uit de stadskas, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. In dit verband deelden we in een eerder NUUS-bericht mee (zie via deze link) dat deze subsidie weliswaar geweigerd werd met betrekking tot het buurtfeest dat eind vorig jaar, op 21 december 2019, plaatsvond in Pijperzele in Sint-Maria-Oudenhove.

Als reden hiervoor werd opgegeven dat de inrichters een verzekering hadden afgesloten die inzake burgerlijke aansprakelijkheid wel dekking bood aan de organisatoren en de vrijwillige medewerkers maar niet aan de genodigden. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze initi ële beslissing nu echter moeten herzien. Door de organisatoren kon immers aangetoond worden dat zij op voorhand aan de stedelijke dienst Vrije Tijd de vraag hadden gericht of de door hen afgesloten verzekering voldeed aan alle vereisten en dat zij hierop per e-mail van 13 november 2019 een bevestigend antwoord hadden gekregen …