Politieke partijen sluiten zich aan bij asbestprotest

Gezamenlijke motie

De vier Oosterzeelse partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad, CD&V, N-VA, Open Vld plus en Groen dienen een bezwaarschrift in tegen de mogelijke komst van een asbeststortplaats op de site van Balegro. ‘Samen bundelen we de krachten en geven we een duidelijk signaal’, klinkt het bij de partijvoorzitters en fractievoorzitters van deze partijen.
Balegro, het bedrijf dat de oude steengroeves in Balegem uitbaat, wil cementgebonden asbest in de lege putten storten en diende daarvoor een omgevingsaanvraag in bij het provinciebestuur. Eerder deze week overhandigde de actiegroep die zich hiertegen verzet 6.000 bezwaarschriften aan het college van burgemeester en schepenen. Alle politieke partijen met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad dienen samen niet alleen een bezwaarschrift in.Ze agendeerden en stemden ook unaniem een motie op de gemeenteraad woensdagavond en steunen daarmee het asbestprotest.
De indienende partijen van deze motie zijn het er over eens dat het inrichten van een ontgonnen terrein als stortplaats voor cementgebonden asbest op de site Balegro niet strookt met de beleidsvisie van het gemeentebestuur van Oosterzele en de beleidsvisie bij de opmaak van het GRUP: zo wordt de nabestemming (namelijk landbouw) gehypothekeerd en ontbreekt het gemeenschappelijk belang.   Ook over de lange termijneffecten omschreven in de Plan-MER (over o.a. de oeverzwaluw) maakt de gemeenteraad bezwaren, wegens de geplande aanleg van de niet-natuurlijke geologische lagen.
De partijen zijn het er ook over eens dat de nood aan extra stortcapaciteit op z’n minst twijfelachtig te noemen is, en dat in het aanvraagdossier de hinderaspecten ivm het aantal voertuigbewegingen worden geminimaliseerd. Ook over de aanleg van de niet-natuurlijke waterdichte laag en de latere exploitatie zijn de Groen, Open Vld plus, CD&V en N-VA het eens dat deze niet stroken met de stedenbouwkundige voorschriften. Bovendien worden er geen sluitende garanties geboden mbt de mogelijke verspreiding van fijne asbestdelen in de omringende woon-, landbouw- en natuurgebieden, oordelen de partijen unisono.
Vorig jaar gaf de voltallige gemeenteraad een signaal aan het provinciale niveau om een negatief advies uit te spreken tegen de komst van een asbeststortplaats. Met het bezwaarschrift en de ingediende motie herbevestigen de vier politieke partijen hun standpunt. Info: Groen: Jeroen Logghe, fractievoorzitter Groen, 0497 86 02 95, Open Vld plus: Filip Michiels, fractievoorzitter Open Vld plus, 0498 50 01 04, CD&V: Pieterjan Keymeulen, fractievoorzitter CD&V/N-VA – 0472 66 31 58, N-VA: Simoen Lejeune, voorzitter N-VA, 0491 50 44 94.