©Sophie Richez - Alain Triest en Tania De Jonge

Open VLD Ninove verheugd met opstart van fase 1 van Ninoofs terrassenplan

Op de laatste gemeenteraad van 28 mei werd een voorstel van Open VLD-fractieleider Stijn Vander Elst goedgekeurd waarbij de stad werd gevraagd om werk te maken van “zomerterrassen” in het centrum en de deelgemeenten. Enerzijds door de uitbreiding van bestaande terrasruimte van horecazaken, anderzijds door eventueel ook nieuwe terrasruimte te cre ëren op pleinen of ander openbaar domein mocht dit nodig zijn.

Nog geen drie weken later kan het stadsbestuur vandaag de eerste fase van haar terrassenplan voorleggen aan de gemeenteraad. Schepen van Lokale Economie Alain Triest ging de voorbije weken aan de slag samen met zijn diensten: “Een paar dagen na de gemeenteraad verstuurden we een digitale enquête naar de Ninoofse horecazaken. Zo konden zij snel een aantal vragen beantwoorden en werden de noden in kaart gebracht. We opteerden op basis van die bevraging voor een aanpak in twee fasen: de eerste fase voorziet een regeling voor de horecazaken waar snel een uitbreiding van hun bestaande terras mogelijk is. De tweede fase betreft het uitwerken van een regeling tegen 1 juli voor de horecazaken die aangeven dat ze interesse hebben om elders een terraszone uit te baten, dus niet aansluitend aan hun zaak.”

Burgemeester Tania De Jonge benadrukt dat ook rekening moet gehouden worden met een aantal aspecten rond mobiliteit en verkeersveiligheid: “Daar waar we openbaar domein of parkeerplaatsen innemen, bekijken we wat kan met respect voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de terrasbezoekers. Tegelijkertijd rekenen we ook op begrip . Het is niet evident om snel zo’n terrassenplan op te maken en te implementeren.”

Vanaf morgen kunnen dus een eerste reeks horecazaken aan de slag met de toegestane uitbreiding. Schepen Alain Triest: “Onze diensten hebben deze week contact opgenomen met de betrokken horecazaken en in overleg met hen werd een voorstel uitgewerkt. Ik wil alvast de mensen van mijn diensten op de stad bedanken voor het geleverde werk. We gaan verder aan de slag.”

Stijn Vander Elst is blij dat het voorstel op korte tijd uitgewerkt kon worden: “We wisten dat het krap zou zijn qua timing, maar een voorstel dat een maand geleden gelanceerd werd, staat vandaag in de steigers op het terrein. Laat de zon maar schijnen dan kunnen we met volle terrassen alle steun betuigen aan de Ninoofse horeca.”