Blauwalgen in Molenbeek tussen Elene en Zwalm: captatie- en recreatieverbod

Tijdens controles die de Vlaamse Milieumaatschappij uitvoerde, werd een sterke bloei van cyanobacteri ën vastgesteld in de Molenbeek (waterloop nr. OS277) ter hoogte van de molenvijver aan de Elenestraat in Zottegem-Elene. Op basis van deze meetresultaten is een captatie- en recreatieverbod afgevaardigd.

Cyanobacteri ën of blauwalgen zijn bacteri ën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen en omdat ze bepaalde giftige stoffen produceren, kunnen blauwalgen ook huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact of inname. Op 24 juni ll. werd blauwalgengroei vastgesteld in de Molenbeek ter hoogte van de molenvijver aan de Elenestraat. Daarom werden er staalnames gedaan teneinde de concentraties van toxische stoffen te bepalen, de risico’s te kunnen inschatten en bijgevolg eventueel de nodige maatregelen te nemen

Op basis van die meetresultaten is nu een politiebesluit afgevaardigd dat, omwille dus van het voorkomen van potentieel toxische blauwalgen, verbiedt water te capteren uit de Molenbeek vanaf de molenvijver aan de Elenestraat tot aan de monding in de Zwalm. Ook het uitoefenen van waterrecreatie (waarbij contact met water voorkomt) zoals vissen, pootjebaden enz. is er verboden.

Er zijn waarschuwingsborden geplaatst die aankondigen waar dit captatie- en recreatieverbod van toepassing is. De situatie wordt uiteraard verder opgevolgd maar de captatie- en recreatieverboden gelden in elk geval reeds tot in september. Dan zullen andermaal staalnames gebeuren waarna de situatie opnieuw zal ge ëvalueerd worden. Wie weet heeft van nog andere plaatsen waar zich blauwalgengroei voordoet, wordt verzocht onmiddellijk via milieu@zottegem.be contact op te nemen met de stedelijke milieudienst.