Sp.a vraagt timing te herzien van sociale woningbouw in Velzeke

In de Zwartestraat te Velzeke zijn 145 nieuwe sociale woongelegenheden gepland. De bouw van deze huizen wacht echter nog op een archeologisch onderzoek, dat pas in het najaar van 2021 zou starten.

Volgens sp.a Zottegem is dat te laat, aangezien dergelijk onderzoek zeer arbeidsintensief is. Er moet hier al vroeger met gestart
worden, indien men tegen 2024 de eerste woningen wil kunnen verhuren en verkopen. “De Sociale Huisvestigingsmaatschappij Vlaamse Ardennen plande in 2017, in samenwerking met Stad Zottegem, een gevoelige uitbreiding van 145 sociale woongelegenheden in de Zwartestraat te Velzeke” zegt Louie Van Rijsselberge (sp.a). “Uit antwoord van de Minister in het Vlaamse Parlement, blijkt dat de eerste fase van woningbouw normaal verhuur- en verkoopbaar zal zijn tegen 2024. Vooraleer de werken kunnen starten, moet er echter nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. In 2006 werd daar een gedeelte van dit onderzoek al uitgevoerd en vervolgens opgeschort, waarbij dit een aanzienlijke tijdspanne in beslag nam.

Momenteel moet er nog 3 hectare onderzocht worden, wat de helft is van de toegewezen grond en op zijn beurt opnieuw veel tijd zal kosten. Wanneer men dus pas zou starten in het najaar van 2021 met dit onderzoek, zoals in de timing staat aangegeven, lijkt het ons zeer kort dag te worden om de eerste woningen verkoops-en verhuurklaar te maken tegen 2024.” Het gemeenteraadslid wil dan ook dat het stadsbestuur aandringt bij de SHM Vlaamse Ardennen om met de resterende archeologische opgravingen zo vlug mogelijk van start te gaan en niet te wachten tot het najaar van 2021. “Zo moeten de daaropvolgende infrastructuurwerken inzake riolering- en wegenwerken en de woningbouw zelf ook geen vertraging oplopen. De wachtlijsten voor sociale woningen blijven immers immens groot, er zijn nog steeds evenveel aanvragen als er sociale woningen zijn in Vlaanderen en het tekort aan sociale woongelegenheden stelt zich ook hoe langer hoe meer in de Zottegemse regio” besluit Van Rijsselberge.