©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

De stad Ninove biedt twee percelen bouwland in bruikleen (gebruik om niet) aan te Denderwindeke

De percelen zijn eigendom van het OCMW Ninove en gelegen in Denderwindeke, Klein Windekeveld, langs voetweg nr.64:
Perceel 1: 7e afdeling sie C nr 1845b met een oppervlakte van 82a36ca (lot 3 op plan)
Perceel 2: 7e afdeling sie C nr 1845f met een oppervlakte van 16a39ca (lot 6 op plan)

Nadere inlichtingen kunnen worden bekomen op de dienst logistiek van de stad Ninove via e-mail logistiek@ninove.be of telefonisch op het nummer 0478/28.17.03.
De kandidaturen dienen uiterlijk 30 september 2020 te worden ingediend via e-mail op logistiek@ninove.be met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De toewijzing van de bruikleen gebeurt via loting.
Aan de kandidaat -gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om de loting bij te wonen.

De ingebruikname vangt aan na goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst door de gemeenteraad.

Hier het plan van de ligging