Geen parkconcerten in de Moortseelse pastorietuin

Alle groepen staan op affiche 2021

De cultuurdienst besliste, na veel wikken en wegen en in overleg met het beleid om dit jaar geen parkconcerten te organiseren in de Moortseelse pastorietuin. Deze weloverwogen beslissing namen we met pijn in hart, maar de corona richtlijnen maken het onmogelijk om die typische parksfeer te cre ëren’, klinkt het bij Het Kluizeteam en schepen van cultuur Marleen Verdonck. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

‘Zo worden we genoodzaakt om de pastorietuin volledig af te sluiten in functie van een gemonitorde en kwantificeerbare publieksin- en -uitstroom. Het sanitair blok voldoet niet aan de strenge eisen, evenmin als de barruimte en de aanwezige glazenspoelvoorzieningen. Het voorzien van extra toiletten en pop-up bars doet afbreuk aan het pittoreske kader en genereert een fikse meerkost, zowel op financieel, logistiek, als personeel vlak. Allemaal elementen, samen met een oranje score op de pas gepubliceerde COVID evenementen risicomatrix, die leidden tot onze beslissing om een jaar over te slaan’. Volgend jaar komen we terug, met dezelfde ijzersterke affiche (alle muzikanten engageerden zich om in 2021 naar Moortsele af te zakken).

Deze zomer verwijzen we je voor de zomerse verwondering graag door naar het bijzonder uitgebreid vrije tijdsaanbod van de collega’s van toerisme. En wij zien jullie graag terug in De Kluize, vanaf 18 september 2021.