Oosterzele krijgt van Vlaamse regering 127.330,50 euro subsidie

Extra ondersteuning voor sport, cultuur en jeugd

De vrijetijdssector had sterk te leiden onder de Corona-crisis. Om ze te helpen bij de heropstart en herstel na de crisis, besliste de Vlaamse Regering deze sector financieel extra te ondersteunen. De cultuursector kan rekenen op  65 miljoen euro, de jeugdsector op  16 miljoen euro  en de mediasector op  10 miljoen  voor gesubsidieerde organisaties.

 Oosterzele kan daardoor zijn vrijetijdssector met 127  330,50 euro extra ondersteunen. Het college van burgemeester en schepenen werkte de verdeelsleutel uit. De toegekende middelen worden evenredig verdeeld over de jeugdsector, de sportsector, de cultuursector en de sector vrije tijdsaanbod en -infrastructuur.

 Verenigingen die deelnemen aan het relance weekend’ van 22 en 23 augustus a.s. ontvangen per dag deelname 250 euro per vereniging. Een vereniging die het volledige weekend deelneemt, ontvangt dus een toelage van 500 euro. Verenigingen die willen meewerken, kunnen dat laten weten via https://www.oosterzele.be/Vrijetijd/OosterzeleAdemt.aspx

In een tweede fase — einde augustus, begin september 2020 — zal Gemeente Oosterzele via zijn adviesraden een bevraging organiseren die peilt naar de gederfde inkomsten enerzijds én de niet gemaakte uitgaven anderzijds,   n.a.v. de corona maatregelen. Op basis van de resultaten van die bevraging zal een eerste schijf van de middelen per sector worden toegekend.

Omdat een aantal gevolgen van de maatregelen vermoedelijk pas einde 2020 zullen duidelijk worden, wordt een tweede en laatste schijf van de middelen gereserveerd i.f.v. die eindbalans/evaluatie.

Schepenen Elsy De Wilde en Marleen Verdonck: “We zijn ervan overtuigd dat we de vrijetijdssector op deze manier het best kunnen ondersteunen. Tijdens het relance-weekend betrekken we ook onze horeca-zaken heel nauw. Door op deze manier samen te werken kunnen onze inwoners genieten van een aangenaam weekend waarbij ze kennismaken met de horeca en alles wat onze verenigingen te bieden hebben.”