Groen Zottegem kaart misbruik fietsverbindingen aan

In de vorige legislatuur werden middelen geïnvesteerd om fietsverbindingen te realiseren op landbouwwegen tussen de deelgemeenten en het centrum.

Groen Zottegem stelt vast dat meerdere van deze verbindingen gebruikt worden door auto’s en sluipverkeer met zich meebrengen waardoor de oorspronkelijke verbindingen platgereden en verbreed worden. Het autoluwe karakter van plattelandswegen is een belangrijk aandachtspunt zeggen ze en vinden dat deze wegen zijn niet geschikt als verbindingswegen. Ze worden volgens hen dus best niet gebruikt in functie van doorgaand verkeer. Deze wegen zorgen er voor dat wandelaars en fietsers veel drukke doorgangswegen kunnen vermijden.

“Men kan verkeersborden plaatsen, dat is een eenvoudige ingreep, meestal staan die borden er ook al. Nadeel is: men overtreedt dit, het sluipverkeer blijft bestaan en men moet dus overgaan tot regelmatige controleacties”, zegt Heidi Schuddinck, gemeenteraadslid Groen. “Indien handhaving slechts sporadisch is, heeft dit geen langdurig effect. Langdurige handhaving is moeilijk en duur.”

Bovendien wordt volgens Groen dit sluipverkeer ook versterkt door het gebruik van gps-toepassingen zoals Waze die auto’s over diverse kleine wegen en door woonwijken sturen.

Daarom pleiten zij voor een start met selectieve barrières. Zij maken de toegang tot de weg fysiek onmogelijk voor bepaalde voertuigtypes. Andere types hebben wel vrije doorgang, het is met andere woorden het cre ëren van een vorm van selectieve doorgang.   De infrastructuur blijft dan wel toegankelijk voor fietsers en landbouwvoertuigen.

Op de gemeenteraad zullen zij de bereidheid vragen van de stad om met de dienst mobiliteit, in samenwerking met de verkeersraad, een inventaris op te maken van die wegen en te bekijken welke oplossingen kunnen gevonden worden om dit sluipverkeer in te dijken.

“We beschikken over prachtige wandel- en fietswegen en willen deze openstellen voor de fietsers en wandelaars als een trage én veilige weg”, besluit Heidi Schuddinck.