VIDEO: Eendracht Elene Grotenberge breidt infrastructuur uit in functie van sportieve ambities

Nadat enkele maanden geleden ondergronds reeds voorbereidende werken waren uitgevoerd, werd voorbije woensdag 1 juli gestart met de eigenlijke bouwwerken voor een nieuw complex ter uitbreiding van de infrastructuur van voetbalclub Eendracht Elene Grotenberge op de terreinen aan de Gentsesteenweg in Grotenberge. Met dit project steekt het bestuur van de Zottegemse eersteprovincialer het niet onder stoelen of banken dat de club het ook op sportief vlak hogerop wil waarmaken.

Toen Koen Mons in januari 2015 als voorzitter het roer in handen kreeg van de fusieclub die een jaar eerder was ontstaan uit de samensmelting van Eendracht Elene en Eendracht Grotenberge, was het voor hem snel duidelijk dat aan de sportieve ambities van de club ook de nodige infrastructurele intenties moesten gekoppeld worden. Die intenties werden aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt en hiervoor zou zich een wijziging van het bestaande RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opdringen. Terwijl al geïnvesteerd werd in de terreinverlichting (die nu avondmatchen tot in tweede nationale toelaat), twee kunstgrasvelden, de (her)inrichting van de kantine, kleedkamers, dug-outs enz., maalde de administratieve molen echter zeer traag en was naar verluidt de medewerking van overheidswege soms ver te zoeken. Volgens de voorzitter van de blauw-witten was het feit dat schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA) de kleuren van KSV Sottegem meer in het hart draagt, daar niet vreemd aan maar deze speelt dan op zijn beurt de zwartepiet toe aan zijn SP.A-voorganger Peter Roman die het dossier veel te lang zou hebben laten liggen.

1,1 MILJOEN EURO IN VIJF JAAR

In elk geval, na zo’n vijf jaar aanslepen van het hele dossier kreeg Eendracht Elene Grotenberge, met de toekenning van de nodige omgevingsvergunning door het stadsbestuur op 6 april ll., nu dus groen licht voor een nieuwbouw die zal aansluiten bij het reeds bestaande gebouw. Het nieuwe complex zal een totale oppervlakte van meer dan 700 m ² hebben: 598 m ² voor het hoofdgebouw waartegen langs de kant van het A-terrein een overdekte zittribune met een oppervlakte van 129 m ² aangebouwd wordt. Het nieuwe hoofdgebouw zal, naast een multifunctionele ruimte en een vip-ruimte (met afgesloten tribune), ook onderdak bieden aan twaalf kleedkamers, kleedruimte voor scheidsrechters, lokalen voor trainers, een bureau voor de sportief manager en een kin éruimte. In de overdekte tribune is er plaats voor een 140-tal zitjes voorzien.

Aan dit bouwproject hangt een prijskaartje van 350.000 euro maar zoals bij alle vorige realisaties, gebeurt ook de financiering hiervan volledig met eigen middelen. Op diezelfde manier overigens investeerde de club (geen enkel bestuurslid kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden) in de voorbije vijf jaar zo’n 1,1 miljoen euro in accommodatie. Hoewel door de coronacrisis de voetbalbedrijvigheid vroegtijdig moest stopgezet worden en bijkomende lucratieve activiteiten (eetfestijn, jeugdtornooi, slotfeest) moesten afgelast worden, brengt het inkomstenverlies hiervan de financieringsplannen niet in gevaar. Nadat een deel ervan mogelijk al in januari 2021 in gebruik zal kunnen genomen worden, wordt gerekend dat de hele nieuwbouw tegen de aanvang van het voetbalseizoen 2021-2022 klaar zal zijn. Om tegen dan ook de sportieve hoger-op-ambities in daden te proberen omzetten, werden voor het komende speelseizoen alvast reeds een twaalftal nieuwe spelers aangetrokken.

Video Simulatie