Voorlopig laatste Covid-19-positieve pati ënt verlaat AZ Sint-Elisabeth

Vandaag kon de laatste Covid-19-positieve pati ënt het ziekenhuis verlaten. Ze verbleef in totaal ruim 100 dagen op Intensieve Zorgen en vervolgens op de revalidatie-afdeling, maar kon in goede algemene doen terug naar huis.

Op die wijze is AZ Sint-Elisabeth actueel “corona-vrij”. Toch maken zij zich zorgen. Her en der zien ze in Vlaanderen terug een toename van het aantal bevestigde gevallen. In het ziekenhuisnetwerk zien zij met name een hot-spot in Zuid-West Vlaanderen. Ook dichterbij vernemen ze dat de huisartsen vorige week een zevental positieve gevallen ontdekt hebben, terwijl in de maand voordien er geen meer waren.

We moeten dus heel hard de nadruk blijven leggen op alle mogelijke voorzorgsmaatregelen: hou afstand, gebruik handalcohol, vermijd met velen in eenzelfde ruimte plaats te nemen en draag zeker jouw beschermend mond-neusmasker. Vooral in het ziekenhuis, zowel bij raadplegingen als bij bezoek: hou je masker aan! Zo vermijden we allen samen dat een tweede golf toeslaat!
#SEZZtegencorona  #corona  ðŸ˜·