Vraag naar veilige fiets- en wandelroutes neemt toe. Schepen Veerle Mertens reageert.


De Oude Trambaan in Geraardsbergen.


Geraardsbergen. De gemeente Herzele is vragende partij om de Trambaan – die in   en tussen Sint-Lievens-Houtem en Herzele als alternatief fietspad is aangelegd – naar Geraardsbergen door te trekken. De gemeenteraad van Herzele schreef een brief naar het stadsbestuur van Geraardsbergen om hun bezorgdheid uit te drukken over de ontwikkelingen in verband met dit trac é. Armand Matthijs legt een verzoekschrift neer. Hij vraagt een veilige aanleg van de fiets- en wandelwegen in toepassing van artikel 42 van het decreet gemeentewegen. De druk naar veilige fiets- en wandelroutes neemt toe. Schepen Veerle Mertens reageert.

Trambaan tot fiets- en wandelroute
De oude trambaan in Sint-Lievens-Houtem en Herzele, een overblijfsel van de tramlijn Gent-Geraardsbergen die tot 1957 actief was, is momenteel een alternatief fietspad tussen en in de twee gemeenten. Het idee leeft om dit trac é naar Geraardsbergen door te trekken. Op de gemeenteraad van Herzele van 19 februari 2020 werd aandacht gevraagd voor het trac é van de vroegere Trambaan Gent-Geraardsbergen. De Trambaan was in het verleden in Geraardsbergen voorwerp van controverse omdat het stadsbestuur plannen had om een deel van het trac é openbaar te verkopen.   Het stadsbestuur werd door de gouverneur van Oost-Vlaanderen teruggefloten.

De gemeenteraad van Herzele sprak over deze ontwikkeling hierbij zijn ongerustheid uit. Door het wegknippen van een deel van de Trambaan gaat ‘mogelijks een kans verloren om deze historische verbinding ooit nog in zijn totaliteit opnieuw te bestemmen tot een wandel- of fietsroute’.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herzele vraagt uitdrukkelijk aan het stadsbestuur van Geraardsbergen om de inhoud van de brief aan het gemeentebestuur voor te leggen, wat tot nu toe nog niet gebeurde. Volgens Veerle Mertens (CD&V) — schepen van Openbare Werken en Stadspatrimonium — lopen er nog enkele gerechtelijke procedures waarover nog geen uitspraak is gedaan. Daarom werd de brief van de gemeenteraad van Herzele nog niet aan die van Geraardsbergen voorgelegd.

Gevaarlijke wandelwegen
Armand Matthijs van REBUS — een organisatie die pleit voor de totale emancipatie van de zwakke weggebruiker in het verkeer — heeft bij het stadsbestuur een verzoekschrift ingediend tot het opleggen van last tot herstel in toepassing van artikel 42 van het decreet gemeentewegen.

Volgens Armand Matthijs is het grootste deel van het Geraardsbergse grondgebied opgenomen in de wandelkaart ‘Bronbossen’ Vlaamse Ardennen. ‘Een belangrijk deel van het netwerk werd gewoon uitgetekend op straten (zonder voet- en fietspad) met snelheidsregime van 50 en 70 km/uur en is bijgevolg gevaarlijk en in tegenstrijd met de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoners en gebruikers (artikel 135 gemeentewet)’, aldus Armand Matthijs.  ‘Als vereniging willen we een wandelnetwerk op veilige en autovrije gemeentewegen (buurtwegen, erfdienstbaarheden…). Dat is mogelijk via nabijgelegen wegen, die momenteel ingenomen of belemmerd zijn.’


Twee gevaarlijke wegen in Geraardsbergen (de Brusselstraat en de Bovenkassei) die deel uitmaken van wandelroutes.

Herstel trage wegen
Armand Matthijs vraagt het herstel van een aantal gemeentewegen en de uitgave van een veilige wandelkaart, op basis van artikel 42 van het decreet gemeentewegen.

Veerle Mertens (CD&V) schepen van Openbare Werken en Stadspatrimonium onderstreept dat Armand Matthijs betrokken was bij de opmaak van een trage wegenplan. ‘De adviesnota’s voor de opmaak van een trage wegenplan zijn goedgekeurd en werden opgemaakt door verschillende werkgroepen, waarvan Armand Matthijs deel uitmaakte. Op basis hiervan wordt per deelgemeente een actieplan gemaakt, waarbij maximaal gestreefd naar het functioneel verbinden van de dorpskernen van de deelgemeenten met elkaar en met het stadscentrum. Momenteel wordt reeds 80 kilometer trage wegen onderhouden.’

Julien Borremans

‘Een dwangsom van €500.000 als de stad de Trambaan verkoopt.’