Corona voorzorgen: sluiting Lokaal Dienstencentrum Egmont

Volgend op eerder genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Zottegem in te dijken, neemt ook het Lokaal Dienstencentrum (LDC) Egmont de nodige voorzorgen.

Gezien de huidige situatie heeft het stadsbestuur van Zottegem beslist de deuren van het LDC voorlopig te sluiten en alle geplande activiteiten te annuleren. Wie zich ingeschreven had voor een activiteit is daarvan reeds persoonlijk op de hoogte gebracht. “Net zoals bij alle coronamaatregelen, was ook dit een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, zeker gezien de extra kwetsbare doelgroep van het LDC. Hoewel steeds alle veiligheidsvoorzorgen genomen werden, zien we gezien de huidige situatie geen andere mogelijkheid en moeten we als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid durven nemen”, zegt burgemeester Jenne De Potter. “Desondanks nemen we deze beslissing met pijn in het hart. We beseffen dat het Lokaal Dienstencentrum een plaats is waar senioren steeds terecht kunnen en een luisterend oor vinden. We hopen op begrip dat dit even niet mogelijk is en verzekeren hun dat onze medewerkers komende weken alles in het werk stellen om een aangepaste dienstverlening te kunnen aanbieden. In tussentijd kunnen ze nog steeds telefonisch terecht bij het LDC,” benadrukt de burgemeester. Het Lokaal Dienstencentrum is telefonisch bereikbaar op het nummer 09 364 56 95 van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur.

“Wanneer het Lokaal Dienstencentrum terug opengaat hangt af van de evolutie van de coronacrisis, een exacte datum kunnen we nu jammer genoeg niet meegeven. Zodra het terug kan, berichten we daarover en worden ook de uitgestelde groepsactiviteiten hernomen. Wie zijn deelnameprijs reeds betaalde, zal een tegoedbon ontvangen of kan indien gewenst een terugbetaling vragen. Ondertussen worden ook de mogelijkheden voor één op één dienstverlening bekeken,” zegt schepen van sociale zaken Peter Vansintjan. “Voorzichtigheid blijft de boodschap, nu én de komende maanden. Wij zijn ons terdege bewust van de impact van de coronamaatregelen op ieders leven, de senioren in het bijzonder. We vragen hen vol te houden, en de moed niet te verliezen. Er komen betere tijden zolang we allemaal samen de regels strikt blijven volgen en zo het virus geen kans geven,” besluit burgemeester De Potter. Het stadsbestuur laat ook weten dat het Dagverzorgingscentrum Egmont open blijft gezien de kleinere groep bezoekers die extra zorg nodig hebben. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden zeer strikt opgevolgd en er wordt met een volledig gescheiden personeelsgroep gewerkt.