©Forza Ninove - Dany Goessens

Raf Waltniel maakt plaats voor Forza Ninove-secretaris Dany Goessens

Gemeenteraadslid Raf Waltniel  zal vanaf september zijn zitje in de gemeenteraad afstaan aan Forza Ninove-secretaris Dany Goessens.

Raf Waltniel: “Vooreerst is het zo dat Dany Goessens in 2018 niet werd verkozen als gemeenteraadslid. Dany is echter een sterke kracht in de partijwerking en is als het ware de rechterhand van voorzitter Guy D’haeseleer. Ook in het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst (BCSD) blinkt hij uit door deskundigheid en werkkracht. Ten tweede is het ook zo dat ik meer tijd wil vrijmaken om er te zijn voor mijn moeder die een jaartje ouder wordt. Ik wil samen met haar optimaal kunnen genieten van de vele jaren die nog komen.   Ik wil ook benadrukken dat ik lid en achter de schermen actief blijf van Forza Ninove, waarvan ik zeker ben dat ze in 2024 de verliezerscoalitie naar huis zal sturen.

Voorzitter Guy D’haeseleer: “  Ik wil Raf Waltniel danken voor deze geste in het belang van de partij. Het is niet aan velen gegeven om een mandaat op te geven als dit de partij ten goede kan komen. Ik wil tevens benadrukken dat ik, ondanks mijn staat van dienst en echt campagnebeest, heel veel opgestoken heb van de manier waarop Raf Waltniel steeds campagne heeft gevoerd. De campagnes van Raf gingen nooit onopgemerkt voorbij en werden steeds gekenmerkt door originaliteit, humor en creativiteit.  

Dany Goessens zal een heuse meerwaarde betekenen voor de gemeenteraad en is gespecialiseerd in onder meer parkeerbeleid, mobiliteit. Hij zal ook fractieleider blijven voor Forza Ninove in het BCSD en secretaris van de partij.