Nieuwbouw op zorgcampus De Bron in laatste rechte lijn naar zomer 2021

Na een paar maanden onderbreking wegens administratieve perikelen zijn sinds kort de werken hervat voor de tweede nieuwbouw van vzw De Bron op de zorgcampus aan de Marie Popelinstraat in de wijk Lelie achter het AZ Sint-Elisabeth. De ruwbouwwerken bevinden zich in een finaal stadium en er wordt stilaan uitgekeken naar de afwerking.

Dit nieuwbouwproject vormt een volgende fase in het zorgcontinuüm van vzw De Bron en sluit aan bij het gebouw met 75 assistentiewoningen dat in 2017 gerealiseerd werd. Het is de bedoeling om deze nieuwbouw te kunnen openen in juni 2021. Het gebouw zal onderdak bieden aan een woonzorgcentrum met 54 zorgkamers, een kortverblijf met 15 bedden, een dagverzorgingscentrum voor een 20-tal personen en een lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant. Van zodra het in gebruik kan genomen worden, zullen de bewoners die momenteel verblijven in het vroegere WZC De Raeve aan de Heldenlaan (in 2010 overgenomen door De Bron), verhuizen naar deze nieuwbouw. Dit zal ook het geval zijn voor het dagverzorgingscentrum dat nu nog gehuisvest is aan de Godveerdegemstraat.

Met de realisatie van deze nieuwbouw draagt vzw De Bron op zijn campus aan de Marie Popelinstraat verder bij tot de uitbouw van een woon-zorgaanbod waarbij dienstverlening en zorg een goede mix vormen voor alle generaties. In het vooruitzicht van de opening van het nieuwe complex zullen in het komende najaar de eerste infodagen doorgaan. Wie zich echter reeds wil aanmelden voor een zorgkamer in het nieuwe woonzorgcentrum, kan zich daartoe via www.DeBronZorgtVoorU.be nu al registreren.