De stedelijke sportdienst Zottegem vernam  dit weekend  dat één van de aanwezige kinderen tijdens de sportkampwerking van de voorbije week, positief testte op COVID-19.

Toelichting door burgemeester Jenne De Potter

“Intussen worden door de sportdienst de nodige stappen genomen om de sportkamp-werking voor de komende weken verder te zetten in veilige omstandigheden en dit conform de regels die hiervoor door de hogere overheid zijn opgesteld. Mijn dank aan de medewerkers, de monitoren voor de snelle reactie en de goede opvolging.  De situatie wordt van dichtbij opgevolgd, in overleg met de huisartsenwachtpost Panacea. Het is duidelijk dat we waakzaam moeten blijven, de genomen maatregelen absoluut nodig zijn, ook in onze stad en we samen de opgelegde maatregelen moeten volgen. Voor meer info over de geplande sportkampen kan u steeds contact opnemen met de stedelijke sportdienst.”

Toelichting door de sportdienst

“Wij vernamen deze avond dat één van de aanwezige kinderen tijdens de sportkampwerking van de voorbije week (danskamp), positief testte op COVID-19. Hierop werd onmiddellijk het van toepassing zijnde protocol gehanteerd en contact opgenomen met alle overige deelnemers en monitoren uit de betrokken bubbel van het sportkamp. Indien u niet telefonisch werd gecontacteerd wil dit zeggen dat uw kind niet in dezelfde bubbel zat en dus geen risico loopt op besmetting via de positief  geteste deelnemer.”

“De deelnemers aan het bewuste sportkamp en de monitoren worden sowieso verzocht een thuisquarantaine van 14 dagen op te starten en contact op te nemen met de huisarts om eventueel een COVID-19 test te laten uitvoeren. Deelname aan onze sportkampen, speelpleinwerking of activiteiten van andere organisaties of gemeenten de komende 2 weken kan dus niet! Wij hanteren voor onze sportkampen strikte maatregelen, zoals voorgeschreven door de federale overheid, om de kampen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen. Alle deelnemers ontvangen steeds vooraf aan het kamp een complete briefing zodat deze acties ook naar ouders toe volledig transparant zijn.”

“Heeft u verder nog vragen over de geplande sportkampen kan u steeds contact opnemen met de stedelijke sportdienst (sportdienst@zottegem.be, of via fb-messenger). Wij willen alvast onze monitoren super hard bedanken voor hun inzet en alertheid de voorbije weken en onze steun betuigen aan alle getroffen deelnemers!

“Hierop werd onmiddellijk directe actie ondernomen, werd het van toepassing zijnde protocol gehanteerd en werd vandaag, zaterdag, contact opgenomen met alle overige deelnemers en monitoren uit de betrokken bubbel van het sportkamp”, laat  burgemeester Jenne De Potter (CD&V)  weten. “De deelnemers aan het bewuste sportkamp en de monitoren worden sowieso verzocht een thuisquarantaine op te starten en contact op te nemen met de huisarts om een COVID-19 test te laten uitvoeren.”