GO! Atheneum Herzele vernieuwt om innovatief onderwijs verder te kunnen uitbouwen

Het Atheneum Herzele bruiste tijdens de zomervakantie van de bedrijvigheid. 4 schooljaren geleden koos de school resoluut voor een vernieuwende onderwijsaanpak.

Traditionele klaslokalen werden jaar na jaar vervangen door activerende leerruimtes.

Om al deze onderwijsvernieuwingen door te trekken naar het 4de  en 5de  middelbaar gebeurden er de voorbije weken heel wat verbouwingswerken.

Muren werden gesloopt, glazen wanden geplaatst en bijkomende flexibele leeromgevingen kregen vorm.

Op dit ogenblik leggen leerkrachten de laatste hand aan al deze verbouwingen. De nieuwe muren krijgen nog een laagje verf, lokalen worden gepoetst, meubels worden in mekaar gezet,…

Het Atheneum Herzele trekt ook de komende schooljaren volop de kaart van flexibele klasomgevingen die het zelfgestuurd leren en het online afstandsonderwijs stimuleren.

 

 

X