Klacht Haaltertse oppositie werpt vruchten af!

De klacht die de Haaltertse oppositie (Vlaams Belang, Centrumlijst-VLD, Open & Liberaal) indiende bij de Oost-Vlaamse Gouverneur — aangaande het totaal gebrek aan transparantie, democratisch respect, … – heeft vruchten afgeworpen.

In een reactie laat de gouverneur (inmiddels voormalig wnd. Gouverneur Detollenaere) weten dat hij de mening is toegedaan dat de gemeente Haaltert de plicht heeft om de lokale democratische principes maximaal toe te passen, ook in deze periode.

Gelet op praktijken en ervaringen in andere gemeenten, bleek Haaltert een uitzondering te zijn op dat vlak, en verzaakte zij daaraan.

Voor de gemeenteraad van maandag 31 augustus heeft de gouverneur dus met aandrang verzocht om een transparanter en democratischer alternatief van vergaderen te voorzien.

Op de gemeenteraad van 31 augustus zal elk verkozen raadslid dus eindelijk terug kunnen plaats nemen en zijn of haar recht waarom hij of zij verkozen is kunnen opnemen.

“Als oppositie hebben we meermaals om dit logische recht gevraagd, en gewezen naar voorbeelden in andere gemeenten en steden, maar helaas werd dit steeds genegeerd – zelfs weggelachen – waardoor we genoodzaakt waren andere stappen, hogerop, te zetten. Stappen die dus helemaal niet nodig waren.

De Haaltertse oppositie deelt mee deze gang van zaken te betreuren.”

X