Luc Swartebroeckx (Weerbaar Geraardsbergen) beschuldigd van laster en eerroof door verschillende Open Vld-mandatarissen

Saskia Monseur: 'Steeds bereid tot een constructief gesprek.'


Geraardsbergen. Luc Swartebroeckx – woordvoerder van Weerbaar Geraardsbergen –   werd al tweemaal naar het politiebureau ontboden om twee klachten wegens laster en eerroof van twee prominente Open Vld’ers in ontvangst te nemen. Luc Swartebroeckx: ‘Het illustreert op treffende wijze de onmacht van de Open Vld om de feiten die Weerbaar Geraardsbergen aan het licht brengt, inhoudelijk te weerleggen.’ Saska Monseur – voorzitter van de Open Vld Geraardsbergen – vindt de beschuldigingen van Luc Swartebroeckx ‘ongehoord’. Toch is ze bereid om de voorman van Weerbaar Geraardsbergen te ontmoeten voor ‘een constructief gesprek’.

‘Als initiatiefnemer van Weerbaar Geraardsbergen heb ik in enkele maanden tijd twee klachten voor eerroof mogen in ontvangst nemen vanwege evenveel figuren van de Geraardsbergse Open Vld.
Het illustreert op treffende wijze de onmacht van voornoemde partij om de feiten die Weerbaar Geraardsbergen aan het licht brengt inhoudelijk te weerleggen. Door dubieuze praktijken aan de kaak te stellen heeft Weerbaar Geraardsbergen inderdaad maar één doel: het openbaar belang te dienen door de waarheid, op grond van feiten en documenten, bekend te maken. Ik beschouw dit doel derhalve als zijnde nobel en moreel verantwoord en zal geenszins noch van houding noch van ingesteldheid veranderen.
Integendeel. Ik zal, als vrije denker in een vrij land, en alle pogingen tot intimidatie ten spijt, meer dan ooit met Weerbaar Geraardsbergen blijven strijden voor de terugkeer van waarden en fatsoen in onze mooie stad Geraardsbergen. De burgers van deze stad verdienen dat.’
Saskia Monseur – voorzitter Open Vld – is op de hoogte van de klachten wegens laster en eerroof, die momenteel tegen Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen lopen. ‘Het is ongehoord dat hij gewoon doorgaat met allerlei beschuldigingen en insinuaties.’ Saskia Monseur stelt zich openlijk de vraag wat een klacht van een mandataris te maken heeft met ‘zogenaamde onmacht van de partij om inhoudelijk te reageren’. ‘Ik ben steeds bereid om de heer Luc Swartebroeckx te ontmoeten voor een constructief gesprek’, besluit ze.
Julien Borremans
X