Een maaltijd voor 1 euro dankzij het Sociaal Huis

Tijdens de maand september biedt het Sociaal Huis 1 euromaaltijden aan voor kwetsbare personen en gezinnen. “Met dit initiatief wordt opnieuw een actie uit het relanceplan uitgevoerd”, vertelt Hilde Van Impe, schepen van Sociale Zaken.

“De corona-crisis is zonder twijfel ook een economische crisis. Kwetsbare personen en gezinnen worden daarbij extra hard geraakt. Daarom hebben we in ons relanceplan heel wat acties uitgewerkt. É én ervan is het aanbieden van 1 euromaaltijden. Hiervoor werd een budget van 1.200 euro voorzien.”

Tweemaal per week, na afspraak met Sociaal Huis

“De maaltijden worden bereid door de keuken van het sociaal restaurant en kosten 1 euro per persoon”, gaat schepen Van Impe verder. “Na een kort gesprek met een maatschappelijk werker van ons Sociaal Huis, die oordeelt of de persoon of het gezin in aanmerking komt voor deze actie, kan er in de maand september twee keer per week een maaltijd aangekocht worden. Wie hierop dus een beroep wil doen, maakt best een afspraak met ons Sociaal Huis. Dat kan op het telefoonnummer 053 60 33 14 of via mail naar sociaal.huis@herzele.be.”

De verkoop van deze 1 euromaaltijden wordt bewust in september georganiseerd. “De maand september is vaak een moeilijke en dure maand. Denk aan de aankoop van schoolboeken en schoolmateriaal. Studenten moeten inschrijvingsgeld of een abonnement betalen. Heel wat gezinnen moeten ook al aan de aanschaf van verwarming denken, omdat ze verwarmen met stookolie of hout. De sportclubs starten op en dus moet het lidgeld betaald worden. Voor gezinnen en personen die het financieel moeilijk hebben, geven deze maaltijden wat ademruimte”, besluit schepen Van Impe.

X