Bodemsanering gemeentelijke loods kost een bom geld in Brakel

Om de Brakelse gemeentelijke technische dienst te kunnen huisvesten werd in de jaren negentig de voormalige   garage Moderne in de Neerstraat aangekocht. Dit was nodig omdat de gemeentelijke technische dienst over heel wat voertuigen, werktuigen, grondstoffen,…   beschikt die nodig zijn voor de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium.

De gemeente verwierf deze oude garage voor de inwerkingtreding van het Decreet betreffende de bodemsanering zijnde 29 oktober 1995. Dit is niet onbelangrijk, want bodemvervuilingen die dateren van voor 29 oktober 1995 worden aanzien als historische bodemvervuilingen met als gevolg dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moet instaan voor de sanering.

Schepen Peter Vanderstuyf: “Ondanks deze datum besliste OVAM dat de gemeente Brakel moet opdraaien voor de sanering. Concreet betekent dit dat wij zo maar eventjes 131.000 Euro moeten investeren om de bodem van de site terug gezond te maken. Uiteraard zijn wij als gemeente in beroep gegaan bij de Raad van State om deze, mijns inziens, onterechte beslissing van OVAM aan te vechten.

Inmiddels werd door het studiebureau Abesim uit Deinze de nodige onderzoeken uitgevoerd waarna een saneringstraject werd opgesteld, die door het gespecialiseerde aannemersbedrijf Santerra uit Boortmeerbeek wordt uitgevoerd. Zo werden er een aantal putten gegraven waarin de olie uit de ondergrond wordt opgevangen waarna deze, samen met de vervuilde grond, kan worden afgevoerd en verwerkt. Zo’n sanering is niet alleen duur maar kost ook veel geld, daarom raad ik elke Brakelaar aan om toch regelmatig zijn of haar mazouttank te laten controleren. Immers voorkomen is niet alleen beter dan genezen, maar het kan je ook veel geld laten uitsparen.”

X