Open VLD Zottegem: Strijd tegen vereenzaming

Eenzaamheid is moordend. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eenzaamheid dodelijker is dan roken en drinken. Toch krijgt deze problematiek niet de aandacht dat het verdient. Wij streven ernaar mensen hiervan bewust te maken en willen onze stad aansporen om haar verantwoordelijkheid hierin op te nemen.

De corona epidemie woedt onverminderd voort. Om ieders fysieke gezondheid zoveel als mogelijk te vrijwaren, worden burgers aangespoord om hun sociale contacten te beperken. De beperking van sociale contacten brengt op zich echter nieuwe problemen met zich mee. “Ouderen en reeds kwetsbaren belanden verder in isolement. Wanneer zij een intieme band met een familielid of een beste vriend(in) missen, zijn de gevolgen vaak niet te overzien.” stelt Liliane De Lange.

“Klopt, maar ook jongeren krijgen het lastig te verduren. Steeds meer jongeren gaan als vrijgezel door het leven. Veelvuldig contact met vrienden is dan essentieel voor het emotionele welzijn. De coronamaatregelen komen bij deze groep mensen dan ook hard aan. We kunnen ons allen voorstellen dat ouderen eenzaam zijn, maar blijken te vergeten dat dit geen ouderdomsziekte is. Ook jongeren, vrijgezellen en alleenstaanden worden tijdens deze epidemie hard getroffen.” vult Lode Bruneel aan.

Iedereen kan in deze zijn steentje bijdragen. Een telefoontje, attentie of bezoekje wordt vaak meer geapprecieerd dan je kan vermoeden. Als Open Vld Zottegem doen wij graag onze duit in het zakje. Wie deugd zou hebben van een goede babbel, kan ons via facebook of fractie@openvldzottegem.be een berichtje sturen. We bellen je graag op, of springen geheel corona proof eens bij je binnen.

“Het is echter ons stadsbestuur dat via het OCMW over de effectiefste hefbomen beschikt om deze problematiek structureel aan te pakken. In de beleidsverklaring gaf het huidige bestuur ook aan werk te willen maken van de strijd tegen vereenzaming. Wij moedigen hen graag aan om dit, nu de problematiek schijnbaar ongemerkt op het voorplan treedt, effectief werk van te maken. Op de komende gemeenteraad zullen wij hen onmiddellijk ook polsen naar hun concrete plannen en voorstellen. Niets doen, dàt is moordend.” aldus Open VLD Zottegem.

X