Stad Zottegem van start met Dierenwelzijnsraad – word jij lid?

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn over het belang van een diervriendelijk beleid. Ook stad Zottegem neemt het voortouw voor meer dierenwelzijn en gaat van start met een gloednieuwe Dierenwelzijnsraad.

Deze raad zal het stadsbestuur adviseren over initiatieven die het welzijn van dieren bevorderen en signaleren waar dierenwelzijn in het gedrang komt. Ook zal de Dierenwelzijnsraad acties op poten zetten ter preventie en hulp van dieren in nood zoals bijvoorbeeld de opstart van een Zottegems meldpunt voor dierenmishandeling. “Dierenwelzijn ligt veel mensen nauw aan het hart, en ook het stadsbestuur gaat voluit voor een diervriendelijk Zottegem. De Dierenwelzijnsraad zal een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn en het opzetten van concrete initiatieven ter bescherming van dieren. Binnen de raad kunnen dierenorganisaties en ge ëngageerde Zottegemnaren hun kennis bundelen, plannen aftoetsen en idee ën uitwerken,” zegt schepen van dierenwelzijn Evert De Smet.

Het stadsbestuur lanceert een oproep naar Zottegemse verenigingen, dierenliefhebbers en iedereen die (semi) professioneel dagelijks bezig is met dieren om lid te worden van de Dierenwelzijnsraad. “We willen graag een zo divers mogelijke groep van mensen die bekommerd zijn om het welzijn van dieren. Daarbij denken we bijvoorbeeld specifiek aan dierenartsen, landbouwers en lokale dierenorganisaties. Ook ge ëngageerde inwoners met een warm hart voor dieren zijn welkom,” zegt schepen De Smet. Wil je graag het dierenwelzijnsbeleid mee uittekenen en je inzetten voor dieren in onze stad? Dien dan voor 15 oktober 2020 je kandidatuur in via mail naar dierenwelzijn@zottegem.be of per brief naar Dienst Dierenwelzijn, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem. Het College van Burgemeester en Schepenen zal hieruit enkele kandidaten selecteren en later dit jaar de samenstelling ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie, neem een kijkje op www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/adviesraden.

X