©Notaris Pieter De Wilde

Zottegem verkoopt ook noodwoning

Naast het voormalige vredegerechtsgebouw aan de Grotenbergestraat 54 dat onlangs te koop werd gesteld, wil stad Zottegem ook het woonhuis met tuin, gelegen aan de Buke 6 en eigendom van het Zottegemse OCMW, van de hand doen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zette voor deze openbare verkoop reeds op 18 mei het licht op groen.

Tot vorig jaar werd de koopwoning in halfopen bebouwing (bouwjaar 1935) ondermeer gebruikt als tijdelijk opvangtehuis voor vluchtelingen van wie de asielaanvraag in behandeling was of als noodwoning voor gezinnen die door een brand getroffen werden. Momenteel wordt het niet meer gebruikt en om te voorkomen dat het leegstaande gebouw op middellange termijn zou verloederen en vervallen, is er voor gekozen om het te verkopen.

Het woonhuis met aanhorigheden en de achtergelegen tuin hebben gezamenlijk een kadastrale oppervlakte van 653 m ². In het schattingsverslag wordt de waarde ervan bepaald op 395.000 euro. De openbare verkoop heeft plaats komende donderdag 24 september om 16 uur in caf é Imeland aan de Gentsesteenweg in Leeuwergem en zal geleid worden door notaris Pieter De Wilde (zie link). Wanneer er op deze openbare zitdag geen of een te laag bod zou uitgebracht worden, zal daarna de verkoop verlopen via www.biddit.be. Op deze website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zullen kandidaat-kopers dan elektronisch een bod kunnen uitbrengen.

X