Opvallend veel vrachtwagens denderen door Windekekouter

Groen Oosterzele telt het verkeer!

Groen Oosterzele pakte uit met een telsysteem om de verkeersstroom in de gemeente Oosterzele te meten via het netwerk telraam.net. Vanuit negen woningen werd tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september het passerend verkeer geteld. De telramen werden geplaatst in de Windekekouter, Houte, Van Thorenburglaan, Gaversesteenweg, Moortelbosstraat, Kleistraat, Geraardsbergsesteenweg, Pelgrim en Keiberg. Het leverde interessant cijfermateriaal op. De slimme camera’s registreerden wandelaars fietsers, personenwagens en vrachtwagens. Door de verfijnde technologie kan men heel effici ënt het verkeer tellen. De resultaten werden op een bord geschreven om de weggebruikers te sensibiliseren. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle, Marc Laquière).

Marc Laquière van de Windekekouter plaatste ook zo’n camera en noteerde de resultaten op een bord.   ‘Het loont zeker de moeite even uit te zoeken hoe het komt dat er zoveel zware voertuigen iedere dag voorbijrijden. Het is levensgevaarlijk de Windekekouter over te steken, want tussen de 30 % en 40 % van de automobilisten respecteren de aangeduide maximumsnelheid niet’, legt Marc Laquière uit. Voor Groen Oosterzele is het belangrijk om een idee te hebben van de hoeveelheid verkeer, hoe liggen de verhoudingen fiets-auto, hoeveel procent rijdt er te snel,… Zo kunnen er conclusies getrokken   worden i.v.m. de veiligheid of sluipverkeer waardoor het gemeentebestuur de nodige acties kan ondernemen om gevaarlijke punten aan te pakken en om het   mobiliteitsplan mogelijks bij te sturen. In de nabije toekomst komen er nog een aantal locaties bij, waar de meters door de coronaperikelen nog niet konden geïnstalleerd worden.

telraam Windekekouter snelheid
telraam Windekekouter week overzicht

Steven Verstuyft, gemeenteraadslid Groen: ‘De week van de Mobiliteit was een goede gelegenheid om onze geplaatste telramen aan een breder publiek voor te stellen. Wat we reeds vermoeden werd door de dagelijkse resultaten bevestigd. Vooral de Windekekouter en Houte springen bij deze metingen in het oog door het hoge percentage te snel verkeer (tot 35 procent). Vallen deze resultaten inzake de hoeveelheid verkeer versus type straat binnen de ‘normale waarden’? We leggen het graag voor aan verkeersdeskundigen. We hebben positieve reacties van voorbijgangers en omwonenden ontvangen. De meeste waren ook van mening dat er veel trafiek is en er snel gereden wordt. Het vele verkeer over de Windekekouter zou kunnen te wijten zijn aan het verbod voor zwaar verkeer in de Meerstraat. We vingen hetzelfde signaal op van bewoners van de Voordries. Mobiliteit is immers niet het probleem van een enkele straat, elke verandering heeft een impact op een andere weg. De verkeersstroom zoekt zich een weg’, weet Steven Verstuyft.

telraam Houte week overzicht
telraam Houte snelheid

‘We zien het ook in de Anker. In de Moortelbosstraat is door de week veel meer transport en autoverkeer naar de E40. Vaak sluipverkeer komend vanuit Bavegem en Sint — Lievens — Houtem. In het weekend tellen we er dan meer fietsers. Wanneer het nieuwe circulatieplan deze straat afsnijdt aan de N42 (ombouw GRUP) dan moet al dit verkeer ‘geslikt’ worden door de Reigerstraat. Met Groen Oosterzele willen we nogmaals herhalen, mobiliteit is geen probleem van een enkele straat maar moet globaal aangepakt worden. We hopen dat er werk gemaakt wordt van goede, brede en veilige fietspaden, uitbreiding van een effici ënt openbaar vervoer, faciliteren van thuiswerk en transportvrachtruimtes volledig benutten, zodat onnodige verplaatsingen vermeden worden en het verkeer algemeen veiliger, vloeiender en gezonder kan. De door de coronacrisis nog niet geplaatste meters worden eerstdaags geïnstalleerd zodat er nog een beter zicht komt op het lokale wegennet en zijn gebruikers. De geregistreerde waarden zijn steeds door iedereen te consulteren op telraam.net. De conclusie is vooral het hoge percentage te snel verkeer, ook de Geraardsbergsesteenweg mag erbij. Naar de gemeente toe, willen wij minstens een paar metingen uitvoeren en bijkomende telramen plaatsen om nog een beter zicht te krijgen. Een actiepunt, om de hoge snelheden te reduceren zou alvast zijn, het inzetten op meer snelheidscontrole’, besluit Steven Verstuyft van Groen Oosterzele.

 

telraam Mortelbosstraat weekoverzicht
telraam Mortelbosstraat snelheid

Telraam

De registraties op 20 september 2020:

telraam Gaversesteenweg snelheid
telraam Van Thorenburghlaan week overzicht
telraam Van Thorenburghlaan snelheid
telraam Geraadsbergsesteenweg week overzicht
telraam Geraadsbergsesteenweg snelheid
X