burgemeester Soetens

Lierde wil inzetten op lokaal mondiaal beleid en gaat daarom tien mondiale uitdagingen aan.

Samen met een aantal andere gemeenten is Lierde ingegaan op de oproep van Provincie Oost-Vlaanderen om het komende jaar in te zetten op lokaal mondiaal beleid.

Het is de bedoeling dat de gemeente haar bestuur, de collega’s, middenveldorganisaties, lokale middenstand en de bevolking betrekt om deze tien uitdagingen tot een goed einde te brengen.

De uitdagingen kunnen helpen om duurzame beleidskeuzes in een mondiale context te stimuleren. Daarnaast krijgen de gemeenten die de 10 uitdagingen behalen een korting van 1000 EUR op een selectie van trajecten aangeboden in het  Omgevingscontract. Via het Omgevingscontract kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten over milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie, …

De 10 mondiale uitdagingen zijn:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema.
  2. Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap.
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap.
  4. De basisscholen in onze gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema.
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s.
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente.
  7. Organiseer een faire markt met een sensibiliserend luik.
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren.
  9. Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur.
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten.

De 10 uitdagingen dienen volbracht te zijn voor 24 september 2021. Samen met de bevolking wil de gemeente deze tien uitdagingen volbrengen. Meer informatie volgt later, hou deze dus zeker in de gaten!

X