E-boeken downloaden uit Zwalmse BIB

Om een boek te ontlenen hoef je in Zwalm niet meer naar de bib. Via hun Mijn-Bibliotheekprofiel kunnen lezers nu ook E-boeken downloaden op hun tablet.

“Lekker makkelijk en helemaal Coronaproof,” licht schepen van cultuur Peter Van Den Haute toe, “lezers hebben de keuze uit enkele duizenden Nederlandstalige boeken, zowel fictie als non-fictie, maar ook werken uit de Engelse literatuur zitten in het aanbod.”

Op https://zwalm.bibliotheek.be lees je hoe je hiermee aan de slag kan,” vult bibliothecaris Johan aan.