Bloedinzamelingen in Zottegem: op afspraak in LDC Egmont

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden bloedinzamelingen gehouden . Telkens vinden er dan drie sessies plaats. Zoals bij de vorige bloedinzamelingen in juli eveneens het geval was, zullen om organisatorische redenen (coronamaatregelen) ook nu alle drie sessies in het Lokaal Dienstencentrum Egmont op de OCMW-campus (ingang via de A. Gevaertlaan) doorgaan. Daar kunnen vrijwillige donoren zich voor deze laatste reeks bloedinzamelingen van dit jaar aanmelden op woensdag 14 oktober van 16 tot 19 uur alsook op vrijdag 16 en 23 oktober telkens van 17 tot 20 uur.

In het kader van de coronamaatregelen en om wachtrijen of groepsvorming te voorkomen, moet er eerst een afspraak gemaakt worden voor donatie. Dit kan op donorportaal.rodekruis.be of telefonisch via het gratis nummer 0800 77700. Om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, zullen daarnaast ter plaatse nog andere maatregelen gelden: strikte handhygi ëne bij donoren en R.K.-medewerkers, respecteren van onderlinge anderhalve meter afstand, liefst eigen balpen meebrengen om de vragenlijst in te vullen, familie en kinderen van donoren niet welkom. Uiteraard zijn voor deze bloedinzamelingen ook nieuwe kandidaat-donoren welkom, eveneens op afspraak. Momenteel is trouwens slechts 2,77 % van de Zottegemnaars die hiervoor in aanmerking komen, donor (lees hierover meer in een vroeger NUUS-artikel via deze link).

Voor alle duidelijkheid — In het jongste nummer van het magazine Infokrant Egmont is er sprake van driemaandelijkse bloedinzamelingen in het AZ Sint-Elisabeth. Er wordt op gewezen dat er in het kader van de coronamaatregelen in het Zottegemse ziekenhuis al sinds de uitbraak van de coronapandemie geen bloedinzamelingen meer gehouden worden en dat dit evenmin nu het geval is. Ook met betrekking tot de bloedinzamelingen in april en juli gaf Infokrant Egmont trouwens foutieve informatie mee.