Emma Van der Maelen: ‘Geraardsbergen heeft dringend nood aan een buurtzorgnetwerk.’


Geraardsbergen. Afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat solidariteit broodnodig is in onze samenleving. Het maakt onze samenleving een pak warmer én aangenamer. ‘Een mooi initiatief om zo’n warme samenleving in onze stad te stimuleren is het opstarten van een buurtzorgnetwerk’, geeft gemeenteraadslid Emma Van der Maelen mee. Een buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige zorg met en door buurtbewoners. Het gaat dus om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar en zo een bijkomende en zeer belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg. Dit naast de professionele zorg of een dienstencentrum of de thuiszorg.

‘Zo’n informeel buurtzorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren en andere kwetsbare personen’, stelt Emma. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis blijven wonen en worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Een buurtzorgnetwerk vormt bovenal een meerwaarde voor àlle bewoners. Het zorgt voor verbindingen tussen generaties en zorgt dat we onze buren opnieuw beter leren kennen.

In Geel is zo’n buurtzorgnetwerk al enige van uitgerold en kan je zien dat buren verschillende taken opnemen zoals het optrekken van de rolluiken, een oogje in het zuil houden, iets meebrengen uit de winkel,… Het initiatief van Geel toont aan dat mits ondersteuning vanuit de lokale overheid buren elkaar kunnen vinden en er voor elkaar kunnen zijn.

‘Ook in Geraardsbergen zou zo’n zorgbuurtnetwerk meer dan welkom zijn’, besluit Emma Van der Maelen. De socialisten stelden op de afgelopen gemeenteraad de vraag om ook in Geraardsbergen een buurtzorgnetwerk te ontwikkelen. Het voorstel van de Geraardsbergse socialisten werd positief onthaald. De betrokken schepen stelde het voorstel verder te zullen onderzoeken.