©Sophie Richez - Vlaams Volksvertegenwoordigster en Voorzitster Forza Ninove, Ilse Malfroot

Vlaams Belang vraagt dringend meer aandacht en budget voor de kinderopvang

De kinderopvang pleit voor een herwaardering van de sector. Terecht, vindt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang): “Om kwaliteitsvolle kinderopvang te bieden, moet er meer in de sector worden geïnvesteerd en moet het personeel ook een betere opleiding en verloning krijgen.”

Veel kinderdagverblijven kampen met financi ële problemen en geven er de brui aan wegens onvoldoende ondersteuning en verliezen.   Vorig jaar sloten 724 opvanginitiatieven de deuren, terwijl er maar 421 nieuwe opengingen. Vooral bij onthaalouders is de terugval groot, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Bovendien liggen de lonen in de sector erg laag. Van alle essenti ële beroepen  —  zoals zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers – verdient het verzorgend personeel in kinderdagverblijven en crèches zelfs het minst.

Het beleid houdt onvoldoende rekening met de verhoogde druk op de sector als gevolg van de stijgende kwaliteitseisen van de overheid en de ouders. Van een kinderopvang wordt tegenwoordig verwacht dat hij naast een economische functie ook een sociale en pedagogische rol vervult”, legt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot uit, “De toegekende subsidies – in het bijzonder aan trap 1 – zijn dan ook omgekeerd evenredig aan de gestelde kwaliteitseisen. De gelijkschakeling tussen trap 2B en 2A werd uitgesteld naar 2026. De situatie voor de sector ziet er dus allesbehalve hoopgevend en rooskleurig uit.”

Het parlementslid merkt bovendien op dat het realiseren van voldoende betaalbare plaatsen in de kinderopvang een basisvoorwaarde is voor het opkrikken van de werkzaamheidsgraad tot 80%, nochtans een belangrijke ambitie van deze Vlaamse regering.   Er is daarbij vooral behoefte aan een verhoging van het aantal T2-plaatsen waar ouders betalen in functie van hun inkomen. Volgens Ilse Malfroot wordt het tijd dat de minister ermee stopt de problemen in de sector te minimaliseren.

Om die reden heeft Ilse Malfroot  in de commissie Welzijn  bij minister Beke aangedrongen op meer ondersteuning voor de kinderopvang. Extra budget is volgens Ilse Malfroot dringend nodig: “Enkel zo kan de financi ële leefbaarheid van de sector worden gegarandeerd om blijvend te kunnen voorzien in kinderopvangplaatsen. Enkel zo kan een fatsoenlijk inkomen en gedegen opleiding gegarandeerd worden aan het zorgpersoneel en kan worden ingezet op betaalbare — inkomensgerelateerde —   en kwaliteitsvolle opvang voor de ouders”.