Politiechef met burgemeester Soetens en De Padt

Politie Geraardsbergen/Lierde “future proof” gemaakt door nieuwe interne werking.

Op dinsdag 13 oktober 2020 was het de eerste politieraad voor korpschef Patrice De Mets, die op de vorige politieraad van 23 mei 2020 officieel werd aangesteld en midden augustus haar eed aflegde. Op de agenda stonden al dadelijk een aantal belangrijke onderwerpen. Zo stelde de korpschef haar plan van aanpak voor om de interne werking van haar korps te optimaliseren en werd het nieuwe organigram voorgesteld.

De politieraad ging niet door in het commissariaat van politie Geraardsbergen/Lierde zelf doch in De Spiraal, waar de ruimte zich perfect leent om een ‘Coronaproof’ vergadering te organiseren. Bijna alle politieraadsleden tekenden present en waren enthousiast om de toekomstplannen van de nieuwe korpschef te aanhoren. Aan de hand van een moderne en kleurrijke presentatie stelde korpschef De Mets onder meer haar nieuwe visie en personeelsformatie voor. Een visie die wil investeren in de 3 M’s: Mensen, Middelen en Maatschappij.

“Investeren in mensen zorgt voor gelukkige en gemotiveerde medewerkers. Ik besef als korpschef heel goed dat werken bij de politie niet makkelijk is. Burgers eisen soms veel van ons en zijn niet altijd even respectvol. Mijn medewerkers moeten weten dat ik achter hen sta en me engageer om voor hen op te komen bij onze partners en overheden. Langs de andere kant draag ik respectvol handelen hoog in het vaandel. Wat men ook tegen ons zegt, hoe men zich ook tegen ons gedraagt, wij mogen ons niet laten verleiden tot foutief gedrag!” zei de korpschef.

Het plan van aanpak voor de interne werking van het korps ziet er veelbelovend uit. Het spitst zich toe op 12 ankerpunten binnen de domeinen ‘Organisatie’, ‘HRM’ en ‘Operationeel’. Aan de hand van een vlakke structuur met evenwicht in werkdruk/last wil De Mets haar korps ‘coachend’ leiden, burgergericht, oplossingsgericht én ‘future proof’. Concreet zal het officierenkader gewijzigd worden met een ‘Directeur Interventie en Onthaal’ en een nieuwe functie ‘Directeur Operaties’ erbij. Dit zorgt voor een herverdeling van de verantwoordelijkheden binnen het officierenkader. Ook het invullen van de tekorten op de dienst Interventie en een versterking van de dienst Onthaal staan op de agenda.

Verder wil korpschef De Mets de komende jaren vooral focussen op de ‘verborgen’ criminaliteit. Criminaliteit die zich afspeelt achter 4 muren zoals intrafamiliaal geweld, kindermishandeling maar ook cybercrime.  Uiteraard kan er niet worden gewerkt zonder de nodige middelen. Een moderne infrastructuur, een performant wagenpark, een goede uitgebouwde informatica-architectuur zijn geen overbodige luxe.

Criminelen zelf gebruiken de laatste nieuwe digitale applicaties om hun misdrijven te plegen. Willen we hier kort op de bal spelen en hun criminele activiteiten stoppen, dan moeten we met dezelfde wapens kunnen strijden. Investeren dus, maar wel ‘MVO’ proef. Bij elke aankoop moeten we automatisch de toetsing maken aan drie principes: People-Planet-Profit” verduidelijkte De Mets.

De voorstelling van het nieuwe organigram en het plan van aanpak konden alvast rekenen op veel goedkeurende blikken bij de politieraadsleden en bij burgemeesters Soetens en De Padt.

“Wij zagen vanavond vooral een enthousiaste en gedreven korpschef die ons op een duidelijke en overzichtelijke manier haar visie en toekomstplannen heeft voorgesteld. Geen luchtkastelen maar wel een goed onderbouwd plan van aanpak dat zowel de interne werking van het korps als de veiligheid én leefbaarheid van Geraardsbergen en Lierde ten goede zal komen. Als burgervaders kunnen wij dit enkel toejuichen!” klonk het.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X