Kurt De Loor: ‘Er moet echt meer aandacht komen voor alleenstaanden in deze crisis, in het bijzonder voor senioren’

“In Zottegem wonen ongeveer 3.600 alleenstaanden, dat is ongeveer 1 op 3 gezinnen, voor hen komt deze coronacrisis dubbel zo hard aan. Nu er sprake is van een mogelijke tweede lockdown en met de donkere dagen voor de deur, willen we aan de stad vragen om meer aandacht te hebben voor deze groep, in het bijzonder de senioren,” dat zegt Kurt De Loor (sp.a). “We stellen voor om op regelmatige basis alleenstaande 75-plussers op te bellen om te vragen of ze hulp nodig hebben en zogenaamde ‘dorpelbezoekjes’ te organiseren bij alleenstaande 75-plussers, alsook een campagne te lanceren om inwoners te vragen extra aandacht te hebben voor kwetsbare senioren in hun omgeving. Zo willen we een vuist maken tegen vereenzaming.”

 

Sp.a Zottegem vraagt aan de stad om in deze coronacrisis meer aandacht te hebben voor alleenstaanden, in het bijzonder voor senioren. “In onze stad wonen ongeveer 3.600 alleenstaanden. Voor hen hakt de coronacrisis er echt diep in,” zegt Kurt De Loor. “Ik hoor van veel alleenstaanden in mijn omgeving dat het echt een heel eenzame periode is. Met de donkere dagen voor de deur, nu de caf és en de restaurants gesloten zijn en er geen evenementen meer doorgaan, valt die eenzaamheid nog zwaarder. Daarom willen we vragen aan de stad om hier echt meer aandacht voor te hebben.”

 

Kurt De Loor: “In het bijzonder willen we meer aandacht voor de alleenstaande 75+’ers, zij zijn extra kwetsbaar in deze periode en de gevolgen van de coronacrisis zijn bij hen vaak extra zwaar. In onze stad wonen zo’n 3.400 mensen die ouder zijn dan 75 jaar (alleenstaande en samenwonenden), dat is meer dan 12% van de Zottegemse bevolking. Wij vragen aan de stad om op regelmatige basis een telefoonronde te organiseren naar de alleenstaande 75+’ers. Op die manier kan de vinger aan de pols gehouden worden of er hulp nodig is en wat de extra noden zijn. We stellen ook voor om ‘dorpelbezoekjes’ te doen, waarbij iemand langsgaat en even gaat polsen hoe het gaat (dit in navolging van de ‘verjaardagsbezoekjes’ die we in de vorige legislatuur opstartten). Bovendien vragen we om een campagne op te starten om aan alle Zottegemnaren te vragen extra aandacht te besteden aan senioren in hun omgeving en er ook actief contact mee op te nemen.”

 

Sp.a Zottegem legt het voorstel op tafel op de volgende gemeenteraad en hoopt dat het stadsbestuur mee haar schouders onder de plannen zal zetten. “De donkere dagen komen er aan, nu iedereen zoveel mogelijk gevraagd wordt om sociaal contact te vermijden, moeten we echt extra aandacht besteden aan alleenstaanden en senioren. We moeten een vuist maken tegen vereenzaming. Het zijn vreemde tijden, maar als we allemaal solidair zijn met elkaar en extra oog hebben voor wie in deze crisis extra kwetsbaar is, komen we er wel.”