Wzc Klateringen grijpt in na eerste positieve personeelsleden in maanden

De tweede coronagolf heeft  wzc Klateringen niet ontzien. Na maanden zonder positief geteste medewerkers en bewoners, kregen in het weekend van 16-18 oktober enkele medewerkers en stagiairs van wzc Klateringen te horen dat zij positief testten op het coronavirus. Zij zaten in afwachting van hun resultaat al in quarantaine, en zetten uiteraard de quarantaine verder. De verantwoordelijken van het wzc beslisten alle personeelsleden en bewoners zo snel mogelijk te laten testen.

Positieve resultaten medewerkers

De test bij de medewerkers vond plaats op maandag 19 oktober, de bewoners werden getest op donderdag 22 oktober. De resultaten van de bewonerstest worden eind deze week verwacht, de resultaten van de test bij de medewerkers zijn wel al gekend.  Van de 200 testen bij personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs waren er 11 positief: 6 medewerkers uit de zorg, 1 uit de wasserij, 1 uit de poetsdienst, 1 uit de administratie, 1 stagiair en 1 jobstudent (weekendwerk). Allen verblijven momenteel thuis totdat ze uitgeziekt zijn.

Sectorcoördinator Steven Sonck: “We namen sinds het begin van deze pandemie alle maatregelen om onze medewerkers en bewoners maximaal te vrijwaren van het risico op besmetting en zijn dat steeds blijven doen. We vermoeden dat de meeste besmette personen het virus in priv ékring opgelopen hebben. Omdat dit virus duidelijk niemand ontziet,  zoeken we constant naar oplossingen om de kwaliteit van onze dienstverlening maximaal te garanderen: we houden de personeelsbezetting zo goed als mogelijk op peil (met dank aan de inzet van onze medewerkers), voorzien alle nodige materialen en voeren controles uit op het naleven van de richtlijnen. Tot slot organiseerden we meteen een test van alle medewerkers en bewoners. Ondertussen proberen we ervoor te zorgen dat het verblijf van onze bewoners zo aangenaam mogelijk blijft: de bezoekregeling werd aangepast, maar we streven ernaar elke bewoner toch meerdere keren per week een bezoek te gunnen.

Waakzaamheid

Schepen voor ouderenzorg Veerle Cosyns: “Ik leef in eerste instantie mee met de getroffen medewerkers. Ik hoop van harte dat zij slechts milde ziekteverschijnselen vertonen en snel volledig hersteld zullen zijn. Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers te danken voor de inzet van de voorbije maanden. Zij hebben zich de voorbije maanden dubbel en dik ingezet om de impact van deze pandemie op onze bewoners minimaal te houden. We moeten jammer genoeg vast stellen dat ons wzc onder deze tweede golf wel aanzienlijk getroffen wordt. Wij hopen uiteraard allemaal dat uit de preventieve testing van de bewoners blijkt dat zij gespaard blijven maar hiervan moeten de resultaten nog binnen lopen. In tussentijd blijven we er zoals altijd over waken dat de maatregelen goed worden opgevolgd.”

Bescherm de zorg

Burgemeester Tania De Jonge roept alle Ninovieters nogmaals op om zich aan de geldende richtlijnen te houden: “Als burgemeester volg ik de situatie van alle woonzorgcentra op de voet en zijn er regelmatig overlegmomenten met de wzc’s blijven voorzien. De inzet is ontzettend groot bij alle teams maar door de toename van de besmettingen, ook in onze stad, was en is de kans natuurlijk zeer groot dat er zich ook besmettingen in onze wzc’s voordoen. Om de impact op de hulp- en dienstverlening te beperken, blijft het dan ook van het grootste belang dat iedereen de maatregelen blijft volgen. Enkel met alle Ninovieters samen kunnen we dit virus onder controle houden. Iedereen die zich op welke manier dan ook, inzet om dit virus onder controle te houden, levert daarvoor al maanden extra inspanningen. Hoe minder het virus zich verspreidt, hoe leefbaarder we de job van deze mensen kunnen houden. Ik dank alvast iedereen die zich, op welke manier ook, inzet in deze barre tijden. Die dank gaat dus ook uit naar iedereen die zich aan de richtlijnen houdt.”