©Sophie Richez - Vlaams Volksvertegenwoordigster Ilse Malfroot

Ninoofse Vlaams Volksvertegenwoordiger Ilse Malfroot kaart de nood aan betaalbare kinderopvang, in de Denderstreek aan

“De nood aan betaalbare kinderopvang, in de Denderstreek is zeer groot! Ondanks bleek uit cijfers van de kansarmoede-index dat de armoede in de Denderstreek steeds stijgt.

Dit toont ook aan dat er meer nood is aan betaalbare kinderopvangplaatsen, waar je als ouder kan betalen volgens je inkomen.

Met andere woorden hoe minder je verdient, hoe lager de dagprijs wordt voor kinderopvang. Hoe meer je verdient, hoe hoger de prijs wordt per dag per kind.

Hoe meer kansen op betaalbare kinderopvang, hoe meer kansen die ouders die momenteel thuis kiezen voor de opvang van hun kind, zullen nemen om werk te zoeken. Enkel op deze manier kan de werkzaamheidsgraad van 80% waar de Vlaamse Regering naar streeft, worden bereikt.

Uit cijfers die ik opvroeg bij minister Wouter Beke, blijkt dat de toestand er voor de Denderstreek de komende legislatuur (tot 2024) niet goed uitziet!

Er worden nog te weinig extra subsidies uitgetrokken om te investeren in kinderopvangplaatsen waar je kan betalen volgens je inkomen.

De cijfers, die ik ontving van minister Beke, tonen aan dat Aalst 27 extra IKT plaatsen krijgt, Denderleeuw: 9, Geraardsbergen: 16 en Ninove slechts 15.

Momenteel zijn de kinderopvangplaatsen als volgt verdeeld:

 

                                                                                HUIDIG                                                                                                                 NIEUW

Gemeente Plaatsen aan
vaste dagprijs
Plaatsen
inkomenstarief
Totaal aantal

Plaatsen KO

EXTRA PLAATSEN

INKOMENSTARIEF

Aalst 24,76% 75,24% 921 27 of stijging van 3%
Denderleeuw 40,87% 59,13% 115 9of stijging van 6%
Geraardsbergen 36,99% 63,01% 146 16of stijging van 10%
Ninove 40,63% 59,38% 192 15 of stijging van 7%

Het aantal kinderopvangplaatsen waar het inkomenstarief nog niet geldt; ligt vooral voor de gemeenten Denderleeuw (41%), Geraardsbergen (37%) en Ninove (41%) nog erg hoog.

Dit betekent dat kinderopvang voor de ouders nog steeds duur is, en dat de uitbaters het nog lang financieel moeilijk zullen hebben, omdat subsidies van de Vlaamse Regering op zich laten wachten.

Een gemiste kans van de Vlaamse Regering om niet meer te investeren in betaalbare kinderopvang,” vindt Ilse Malfroot.

Ze zal in de toekomst blijven hameren op de nood aan betaalbare plaatsen, zodat het leefbaar wordt voor zowel de ouder als voor de uitbater van het kinderdagverblijf.

X