9 mensen op intensieve zorgen in Zottegem

Het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem meldt dat er momenteel 70 coronapati ënten gehospitaliseerd zijn. 9 daarvan worden behandeld op de dienst intensieve zorgen.

“De teller van positief gehospitaliseerde pati ënten staat vandaag op 70, waarvan 9 personen op Intensieve Zorgen behandeld worden”, licht Nicky De Temmerman, communicatieverantwoordelijke van het AZ Sint-Elisabeth toe. “Het aantal blijft dus nog steeds in stijgende lijn gaan, weliswaar trager dan in het begin van deze week. Niet-dringende ingrepen werden reeds drastisch afgebouwd, pati ënten werden hiervan steeds telefonisch op de hoogte gebracht. Nog steeds blijven we er alles aan doen om raadplegingen, onderzoeken op radiologie of isotopen, revalidatie, dialyse, behandelingen in het oncologisch dagziekenhuis te laten doorgaan. Wij vragen echter om zoveel mogelijk alleen naar je afspraak te komen. Zo vermijden we druk bezette wachtzalen. Een begeleider wordt dus enkel toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is. Hou hier zeker rekening mee wanneer je naar ons ziekenhuis komt. Nogmaals dringen we aan om de voorzorgsmaatregelen steeds goed op te volgen, alleen op deze manier kunnen we dit virus klein krijgen.”

X