Corona-herdenkingsbomen en graven oud-strijders bewaren

Voorstel Open Vld

Op de jongste gemeenteraad van Oosterzele heeft Open Vld plus ervoor gepleit om in de verschillende deelgemeenten Corona-herdenkingsbomen aan te planten, als herdenkingsplek voor de vele inwoners die ons in deze Corona-periode zijn ontvallen. Niet allen Corona-slachtoffers, maar voor alle overleden inwoners, omdat we niet — zoals we gewoon zijn — als gemeenschap van hen afscheid konden nemen. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Gemeenteraadslid Carine Schamp (Open Vld plus): “Veel mensen hebben de voorbije weken en maanden afscheid moeten nemen van geliefden, maar wegens Corona, kon dit niet in omstandigheden als anders. Velen moesten afscheid nemen zonder dat familie of vrienden aanwezig konden zijn. Daarom hebben we voorgesteld om een gedenkboom te planten voor deze overledenen.” In het initieel voorstel had Open Vld plus voorgesteld om o.m. te kijken naar begraafplaatsen/begraafparken in de verschillende deelgemeenten in Oosterzele. Ter zitting, werd na overleg hierover met de meerderheid, beslist om de mogelijke locaties nog niet vast te leggen en te kijken naar ook andere alternatieven. Er wordt gedacht aan het inrichten van herdenkingsplekken.“Zo’n herdenkingsplek op rustige plaatsen verspreid over de gemeente, kan een mooie troostplek worden, voor de vele inwoners. Jong en oud. Goed dat zo’n voorstellen door de voltallige gemeenteraad gesteund worden,” stelt raadslid Schamp

Graven oud-strijders bewaren

Gemeenteraadslid Guy De Smet (Open Vld plus) heeft er daarnaast op aangedrongen om de graven van de Oosterzeelse oud-strijders met eerbied en respect te behandelen. Op verschillende begraafplaatsen werden bordjes geplaatst naast graven van oud-strijders waarop vermeld staat dat de concessie verliep en de graven zouden verwijderd worden. Nochtans bepaalt het begraafplaatsreglement dat graven voor oud-strijders gratis zijn, en de concessie dus eigenlijk niet zou kunnen verlopen. Open Vld plus vindt het belangrijk dat er met eerbied en respect naar onze oorlogshelden kan gekeken worden.

 

We vinden het dan ook niet wenselijk dat graven van oud-strijders zomaar zouden worden verwijderd, bijvoorbeeld omdat de concessie van de begraafplek van een bijgeplaatste echtgenote zou zijn vervallen. Daarom hebben we gevraagd om in eerste instantie de graven te behouden en wanneer het in de toekomst zou gaan om een sluiting van een begraafplaats, om dan een alternatief erepark voor de oud-strijders te voorzien,” geeft raadslid Guy De Smet (Open Vld plus) mee. De dienst bevolking is momenteel het voorstel van de liberalen verder aan het onderzoeken.

X