Oosterzele beschermt het bedreigde bijenvolkje

Bijenhal in site Groot Bewijk

Oosterzele engageert zich om een bijenvriendelijke gemeente te zijn en toont met de bouw van een bijenhal in de nieuwe site Groot Bewijk een groot hart voor het bedreigde bijenvolkje. Oosterzele werkt actief rond bijen. Diverse acties werden al uitgerold. Men wil de omstandigheden voor de bij verbeteren. Het lokale en gemeentelijk aspect blijven belangrijk. Ex – schepen Jan Martens heeft een groot aandeel in de realisatie van het project. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Aan Groot Bewijk situeert zich de bijenhal, in een volledig nieuwe natuurlijke omgeving waarin ook het nieuwe woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen gelegen is. Het project kostte 27 590 euro incl. btw. De offici ële opening wordt in het voorjaar 2021 gepland. Het woonzorgcentrum schreef zich in 2019 in voor het subsidieproject Natuur in je buurt 2019 – een subsidie van Agentschap Natuur en Bos — wat hiervan een mooie samenwerking maakt. Het gemeentebestuur schreef zich dit jaar in bij de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) om daar binnen het jaarthema 2020 klimaatgroen in de categorie Bijenvriendelijke gemeente mee te dingen naar de titel beste bijenvriendelijke gemeente 2020.

Waarom een bijenhal?

Bijen zijn van groot belang voor het behoud van ons voedselaanbod. Ze zorgen voor de bestuiving van planten en bloemen en vervolgens voor de groei van vruchten en groenten.Schepen voor Openbaar Groen Christ Meuleman: “Naast het bouwen van de hal gaat er ook veel aandacht naar ons maaibeheer. Naarmate een stukje gras bloemrijker wordt, trekt het veel insecten aan, zoals bijen. Zo hebben we op verschillende plaatsen in de gemeente biodiverse eilandjes, bloemenweides aan de scholen en insectenhotels”.

Bij-vriendelijke omgeving

De gemeentelijke diensten zorgden in de onmiddellijke omgeving van de bijenhal voor het aanplanten van een gemengde bloemrijke haag en een educatieve bloemenborder. Daarnaast komen ook nog een aantal bijenvriendelijke bomen naast de bijenhal. De site zal in het oog springen door het werken met verschillende zones zoals speelnatuur, gebruiksweide, sensori ële tuin, bloemenweide, moeras- en vijverzone maar ook door zijn infrastructuur (berging, groepsbank, …). Eens de site volledig af zal zijn, zal het een duurzaam, toegankelijk, onderhoudsvriendelijk, biodivers natuurgebied zijn met een open zicht naar het kapelletje, de spoorweg, de Balegemse molen, … . Voor de bewoners van het WZC, de assistentiewoningen en de ruimere omgeving kan de site dienst doen als rust en bewegingsplek.

 Educatief luik

In de hal is een leslokaal van 6 x 4 meter voorzien waar groepen ontvangen kunnen worden. Het andere deel is langs twee zijden open en overdekt en daar is ruimte om vier bijenkasten te plaatsen. Momenteel vind je in de hal twee bijenkasten. In samenwerking met vier imkers in de gemeente worden educatieve sessies voor de Oosterzeelse scholen en bevolking voorbereid. Voor het algemene publiek denkt men bv. aan deze thema’s: Gegidst bezoek over honingbijen en waarom ze zo belangrijk zijn, Honingbijen en (versus) wilde bijen,   bijenhotels, Voor de wandelaar/passant: bijenbotanica en groenvoorziening, Bijen in het dierenrijk,   Vespa Watch, Oosterzele blijft landelijk: ecologische aspecten, bosbouw en wegbermbeheer, Bijen en de landbouw rondom ons – samenwerking met Landelijke Gilde, Inzaaien van bloemenranden langs wegen en landbouwpercelen, Geschiedkundige aspecten:   heraldiek, religie, samenwerking met Erfgoedhuis. Voor het onderwijs voorziet men sessies voor kleuters (cfr. de samenwerking met De Kaaihoeve in Meilegem); lespakketten voor basisscholen, secundair en hoger onderwijs. Ook senioren die zich over dit thema willen bijscholen, worden niet vergeten! Daarnaast wil de werkgroep zich ook richten tot imkers. Voor hen kunnen verschillende (bij)scholingen georganiseerd worden: Leren bijenhouden voor beginners (Naschools Landbouwonderwijs), Bijen houden op niveau (Naschools Landbouwonderwijs), Specialisaties in de problematiek van het bijenhouden, Ziekten en vijanden van de honingbij, Bestuivingsimkerij, in de land- en tuinbouw, Bijenproducten, voeding en technische toepassingen, Bijenproducten en hun medicinale activiteiten

Samenwerken met enthousiaste kenners

De werkgroep bestaat uit: Prof. Em. Dr. Frans Jacobs: verbonden aan UGent (Honeybee Valley) en bijenspecialist bij uitstek, Carine De Sutter: verzorgt de ledenadministratie en financi ële zaken bij de Biemansgilde. Daarnaast leidt ze ook de organisatie van de evenementen en communicatie in goede banen. Maurice De Waele: voorzitter van de Biemansgilde en al 45 jaar imker. Hij kent de stiel door en door en is een graag geziene gast op imkercursussen. Bart Vermeir — scholingshoofd bij de Koninklijke Oost-Vlaamse imkersvereniging. De leden van de bijenwerkgroep zijn stuk voor stuk gebeten door de bijenstiel en willen hun kennis en passie overbrengen naar de inwoners. Deze kerngroep wordt aangevuld met twee medewerkers van het gemeentebestuur en zal nauw samenwerken met het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw.

Jan Martens (ex – schepen) kwam ook een kijk nemen. Hij organiseerde in 2018 een wedstrijd ‘Wij helpen de bijen’ en een imkercursus. Tijdens de prijsuitreiking in oktober 2018 speechte Jan Martens dat bijen, gedomesticeerde én wilde best onze hulp kunnen gebruiken. Anno 2020 is dat meer dan ooit. ‘In het algemeen gaat het namelijk niet zo goed met onze bijen. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van veel inheemse planten en landbouwgewassen’. Na het ondertekenen van het bijencharter in 2016 werd het bijenplan met tal van acties opgesteld. Zo was er onder andere het demonstratief bijenhotel aan de splitsing van de N42 en de Oude Wettersesteenweg.

Burgemeester Johan Van Durme: “Het gemeentebestuur is verheugd te mogen rekenen op de kennis van de bijenwerkgroep. De leden van de werkgroep zullen de bijenhal zowel beheren als onderhouden. Mee dankzij hun kennis en bereidwilligheid kunnen we hiervan een geslaagd project maken.”        Reporter 17