Foorkramers en carnavalisten vangen bot bij Zottegems stadsbestuur

– Het stadsbestuur kreeg namens de Carnavalsraad een mailtje toegestuurd met de vraag naar een extra financieel steuntje voor de Zottegemse carnavalsgroepen. Ter argumentatie werd aangehaald dat deze ingevolge coronamaatregelen inkomstenverlies geleden hebben (o.a. door noodgedwongen afgelasting van eetfestijn). Het stadsbestuur besliste evenwel aan dit verzoek niet tegemoet te komen omdat de voorziene jaarlijkse subsidies voor de carnavalsverenigingen wel zullen uitbetaald worden zoals gewoonlijk (op basis van verdeelsleutel Carnavalsraad). In een vroeger NUUS-artikel kon u al vernemen dat op 5 oktober ll. ook beslist werd om het hele carnavalsgebeuren (zowel in het centrum als in de deelgemeenten) dat naar jarenlange traditie in januari 2021 zou moeten plaatsvinden, af te gelasten.

– Door de vzw VBF (Verdediging der Belgische Foorreizigers) werd aan het Zottegemse stadsbestuur de vraag gericht om aan iedere abonnementhouder (= foorkramer die ingetekend heeft voor een jaarlijkse standplaats) een compensatiepremie van 160 euro per dag noodgedwongen sluiting toe te kennen omdat de augustuskermis in het stadscentrum niet kon plaatsvinden (wegens coronamaatregelen). Het college van burgemeester en schepenen heeft echter besloten om niet in te gaan op dit verzoek. Eerder dit jaar, in het vooruitzicht van de Sinksenfoor (die achteraf ook niet kon doorgaan) kwam vanuit dezelfde foorkramersvereniging ook al de vraag om geen standplaatsvergoeding te moeten betalen. Dit verzoek werd toen evenmin ingewilligd.