Bloemenhulde voor alle oorlogsslachtoffers aan de oorlogsmonumenten

Hulde Munte en Merelbeke centrum

Op 11 november bracht Burgemeester Filip Thienpont en Ander é Ghijs hulde aan de slachtoffers aan de kerk van Munte even later volgde Merelbeke centrum met Filip Thienpont en volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert. Er was ook een afgevaardigde van NSB en een klaroenblazer.

Op Wapenstilstand herdenken we alle oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, die zo lelijk hebben huisgehouden in hun contreien.