Brakel plant 1 hectare bos aan in Elst

 

Op de laatste gemeenteraad verwierf de gemeente van het OCMW een pachtvrije akker van ongeveer 1 hectare groot ter hoogte van de Boekelstraat en dit achter de huizen met Nrs 21, 27, 29. Deze plaats is ideaal omdat dit aansluit tegen een bestaand bos van ongeveer ook 1 hectare groot.  De beslissing tot het bebossen van deze akker past perfect In de uitvoering van het klimaatactieplan om de CO2-uitstoot te reduceren.

Schepen voor milieu Peter Vanderstuyf: “Het project werd uitgewerkt met  de VZW Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en de beplantring werd in de loop van deze week opgestart. Normaal zullen   tegen vrijdag alle bomen en struiken zijn aangeplant. Het bos zal een gemengd bos worden van o.a. zomereik, haagbeuk, zwarte els, beuk, wilg, boskers en andere inheemse soorten. De bosrand zal dan weer bestaan uit bloeiende en besdragende soorten zoals bosroos, meidoorn, gelderse roos, hazelaar, lijsterbes en andere inheemse soorten. In totaal zullen er meer dan 2000 inheemse struiken en bomen worden aangeplant.

De werken voor de aanplant van het bos worden geraamd op 5825 euro en wordt praktisch integraal gesubsidieerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierdoor cre ëert Brakel niet alleen een   prachtig aaneengesloten bos, maar op de koop toe kost dit niets aan onze belastingbetaler!!”