Afbeelding van mastersenaiper via Pixabay

Zottegem stelt woningkwaliteitsattest voor een jaar uit

Terwijl Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele en de Vlaamse overheid zopas een campagne hebben opgestart met het oog op kwaliteitsvollere woningen, werd in zijn thuisstad Zottegem door zijn N-VA-partijgenoten en hun CD&V-collega’s in het college van burgemeester en schepenen beslist om het invoeren van het verplichte conformiteitsattest voor huurwoningen voor een jaar op te schorten.

Het recht op kwaliteitsvol wonen is opgenomen in de Vlaamse Wooncode en staat ook als eerste doelstelling in het Woonplan van de stad Zottegem. Momenteel wordt er alleen op klacht van huurders een woningkwaliteitsonderzoek gedaan maar het is de bedoeling dat elke woning in Zottegem voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen op gebied van veiligheid, gezondheid, stabiliteit enz. Daartoe zou een zgn. conformiteitsattest verplicht worden. Dit is geen verhuurvergunning maar een officieel document waarmee aan potenti ële huurders kan aangetoond worden dat een woning in conformiteit of overeenstemming is met de voorgeschreven minimale woningkwaliteitsnormen.

In een aantal steden en gemeenten is dergelijk attest reeds verplicht en de intentie was om deze verplichting ook in Zottegem in te voeren vanaf 1 januari e.k. Hoewel op voorhand geweten was dat het conformiteitsattest een lange procedurele weg af te leggen had, werd reeds enkele maanden geleden duidelijk da die datum niet haalbaar zou zijn. Zo moet eerst het college van burgemeester en schepenen zich daarover buigen, vervolgens het Lokaal Woonoverleg, dan nogmaals het college en nadien ook nog de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vooraleer het reglement rond het conformiteitsattest ten slotte naar de bevoegde diensten kan doorgestuurd worden ter goedkeuring door de minister. Pas daarna zou kunnen gestart worden met de communicatie naar verhuurders toe over kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen meteen beslist om het invoeren van het verplichte conformiteitsattest in Zottegem voor een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2022 dus. Dit biedt alvast verhuurders de mogelijkheid om tegen die datum aan hun huurwoningen eventueel reeds de nodige aanpassingen te laten uitvoeren.