Aanpassing parkeerplaatsen in Stationsstraat in Zottegem

Door de uitbater van de Panoswinkel in Zottegem werd bij het stadsbestuur een aanvraag gedaan om aan de broodjeszaak in de Stationsstraat vanaf volgend jaar een terras te kunnen inrichten (naast de zitbank). Door het college van de burgemeester en schepenen is hierop positief gereageerd.

In tegenstelling met in de Hoogstraat waar vlak voor het postkantoor een (auto)parkeerplaats opgeheven werd om er fietsrekken te plaatsen, moet in de Stationsstraat hiervoor geen parkeerplaats opgeofferd worden. Wel is een kleine aanpassing van de aldaar voorziene parkeerplaatsen noodzakelijk. Teneinde de plaatsing van het terras mogelijk te maken, zullen de twee parkeerplaatsen die zich nu ter hoogte van de huisnummers 36 en 38 bevinden, een viertal meter richting Markt verplaatst worden. Om dit voor de automobilisten duidelijk te maken, zullen ook de witte hoekmarkeringen van die parkeerplaatsen aangepast worden. Dit werk zal wellicht nog in de loop van deze week uitgevoerd worden.