Aantal besmettingen in Stil Geluk blijft toenemen.


Ophasselt. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen blijft het aantal besmettingen in woonzorgcentrum Stil Geluk toenemen. De teller staat – volgens goed ingelichte bronnen – op 20 coronabesmettingen bij de bewoners. Ook een een zevental personeelsleden zijn met COVID-19 besmet. Intussen is er ook een corona-afdeling opgericht voor geïnfecteerde bewoners.

Zorgnet ICURO onderstreept dat de volgorde van communicatie heel erg belangrijk is:
‘Besmette bewoners en hun familie komen op de eerste plaats! Zij worden eerst en persoonlijk verwittigd. Ook de medewerkers zijn belangrijk. Probeer maximaal te vermijden dat zij dit van anderen moeten horen. Pas daarna komen de andere doelgroepen en de pers. Breng de volgorde van je doelgroepen in kaart, bepaal via welke kanalen je communiceert met de doelgroep en maak een checklist:

  • Besmette bewoners en familie:  telefonisch
  • Medewerkers:  mondeling, ad valvas, e-mail…
  • Andere bewoners en families:  e-mail, facebook, website…
  • Vrijwilligers: e-mail, facebook, website…
  • Mantelzorgers: e-mail, facebook, website…
  • Andere zorgpartners:  e-mail, website…
  • Leveranciers:  e-mail, website
  • Pers:  persbericht via e-mail, facebook, website…

https://www.zorgneticuro.be/content/outbreak-management-covid-19-coronavirus-residenti%C3%ABle-ouderenzorg?fbclid=IwAR2LRZA1Gy4ZSjBGZhc_oI-r2fypVozStBDOxCqaPedX1vrMk2WwOtwdYro

Julien Borremans