Stad Ninove laat een aantal afstervende en ernstig zieke bomen vellen in het stadspark

Uit een gezondheidsanalyse die eerder dit jaar werd uitgevoerd door een erkend boomdeskundige bleek dat een aantal bomen in het stadspark van Ninove aan het afsterven zijn of ernstig ziek zijn, zodat het noodzakelijk is om deze bomen nu te vellen. Het groene karakter van het stadspark blijft belangrijk en daarom zullen in het voorjaar de gevelde bomen vervangen worden door jonge, klimaatbestendige boomsoorten.

Maandag 23 november start een aannemer met het vellen van 20 grote bomen in het stadspark. De werken zullen gebeuren volgens de wettelijke richtlijnen waarbij onder andere de mogelijke schade aan de bestaande beplanting tot een minimum moeten worden beperkt. “Ook al zie je bij sommige bomen weinig schade aan de buitenkant, toch vormen ze een acuut gevaar en is er geen ander optie dan ze te rooien,” vertelt schepen voor leefmilieu Wouter Vande Winkel.

De aannemer zal voor het rooien van de bomen werken in 2 fases. In fase 1 zal het volledige stadspark afgesloten worden, inclusief speeltuin, multifunctionele sportterreinen en de Finse piste. De hondenlosloopweide blijft wel open maar is enkel via de Kaatsweg bereikbaar. Ook buiten de werkuren blijft het stadspark afgesloten omwille van de veiligheid. Op dinsdagnamiddag 24 november 2020 om 16 uur start fase 2 waarbij de speeltuin en de multifunctionele sportterreinen opnieuw toegankelijk worden. De andere parkzones en de Finse piste blijven wel afgesloten tot het einde van de werken. Normaal gezien zal het stadspark ten laatste opnieuw volledig toegankelijk zijn op vrijdag 27 november vanaf 17 uur.

Het stadsbestuur vraagt om de aanwezige signalisatie na te leven en gedurende deze periode het stadspark niet te betreden.