Engagementsverklaring mobiel buurthuis

Schepen Els De Turck :'Kan een perfect lokaal dienstencentrum zijn'

In het kader van LEADER Vlaamse Ardennen diende iDROPS het project mobiel buurthuis in. ‘De bedoeling is om samen met de buurt na te denken hoe we een zorgzame buurt concreet vorm kunnen geven. We ontwikkelen een mobiel buurthuis dat in verschillende deelgemeenten de functies van een lokaal dienstencentrum vervult. We willen de sociale cohesie stimuleren, de veerkracht en de gezondheidsvaardigheden van de inwoners versterken’, duidt schepen Els De Turck, bevoegd voor het OCMW en Sociale Zaken. (Reporter 17, foto’s DDL)

Dit project is ingediend bij het plattelandsloket en zal, bij goedkeuring, van start gaan op 1 januari 2021 en lopen tot 31 december 2022. Het Vast Bureau keurde op 13 oktober l.l. de engagementsverklaring goed. De belangrijkste (voorlopig) projectpartners zijn: de lokale besturen van Oosterzele,   Herzele, Zwalm,   Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde, Zorgraad Vlaamse Ardennen, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen , Luca School of Arts (studenten en docenten van de opleiding Design for Impact), Lokaal DienstenCentrum (LDC) Den Oever in Gavere (onder voorbehoud), Zorgraad Panacea (nog goed te keuren).

Waarom dit initiatief?

Een op tien inwoners heeft een vorm van depressie (Nationale Gezondheidsenquête). De helft van de inwoners tussen 20 en 50 jaar voelt zich eenzaam (Geluksonderzoek Ugent). Veel kleine plattelandsgemeenten bestaan uit verschillende kleine woonkernen. In de stedelijke kernen zijn — door professionalisering – een aantal lokale diensten gecentraliseerd (ziekenfondsen, sociaal huis, VDAB, Huis van het Kind, …) maar deze diensten zijn niet voor iedereen even bereikbaar. Bijkomend is er ook steeds meer een verschuiving naar digitale dienstverlening. Dat zorgt er mee voor dat mensen nog minder redenen hebben om buiten te komen. Zo komen ze in een sociaal isolement terecht en dat zorgt voor depressieve gevoelens. Door de coronacrisis hebben nog meer mensen schrik gekregen om uit hun huis te komen. Dat weegt zwaar op de fysieke en mentale gezondheid. Daarom wil het OCMW samen met de inwoners — via een participatief traject – nadenken over manieren waarbij mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in de buurt. Via dit project wil Oosterzele het buurthuis naar de buurt brengen. Een buurthuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten bij een koffie of een gezellige babbel. Daarnaast is het ook een plaats waar ze informatie vinden over de dienstverlening van lokaal bestuur. Om dat te bereiken, wordt bekeken hoe de diensten van het huis van het kind, VDAB, lokaal dienstencentrum, seniorenconsulent, sociaal huis, … op een toegankelijke manier aangeboden kunnen worden. Daarbij worden ook de buren die elkaar vrijwillig helpen niet over het hoofd gezien; digitale tools moeten hen helpen bij die ondersteuning. Op die manier stimuleren we solidariteit en zorgzaamheid in de buurt. Mogelijkheden om dat te doen, zijn een agenda om een babbel te reserveren of om hulp in te schakelen, een digitaal infopunt, een online chatbox en misschien zelfs een lokaal radiostation.

 Buurthuis slim inplanten

Het buurthuis gaat rond in de deelgemeenten en staat op vaste tijdstippen op centrale plaatsen die zeer toegankelijk zijn voor een brede groep mensen. De dorpskern van elke deelgemeente krijgt een walkability-score. Daarbij wordt rekening gehouden met de functiemix, de woondichtheid en de stratenconnectiviteit. De deelgemeenten met de laagste walkability-score krijgen voorrang in het rotatiesysteem. Om de toegankelijkheid van de buurthuizen te verhogen, worden knelpunten in kaart gebracht (losliggende tegels, te hoge opstappen, gevaarlijke oversteekplaatsen) om daarna op zoek te gaan naar oplossingen. Schepen voor Sociale Zaken Els De Turck: “Een mobiel buurthuis zou een perfect lokaal dienstencentrum kunnen zijn op maat van onze kleine plattelandsgemeente. Op die manier kunnen we de sociale cohesie stimuleren, de veerkracht en de gezondheidsvaardigheden van onze inwoners bevorderen en samen werken aan een zorgzame & warme buurt!” #WarmOosterzele’.

Info: Els De Turck, 0498 / 12 76 22, Els.deturck@oosterzele.be,   Marijke De Meyer — adjunct-algemeendirecteur, 09  362 40 30, Marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be